Inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti

Naši členové jsou významnými zaměstnavateli v regionech

Technologie udržitelného rozvoje bez odpadů

O svazu

SVAZ KOVÁREN ČR z. s. (SKČR) sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru. Členy spojuje společný zájem na výrobě a prodeji výkovků z oceli a neželezných kovů.
Sdružení bylo založeno v roce 1990 jako Svaz kováren ČSFR. Po rozdělení Československa se jeho nástupcem stal SVAZ KOVÁREN ČR, který nyní reprezentuje v tuzemsku i v zahraničí český kovárenský průmysl. Jako datum vzniku lze považovat ustanovující shromáždění 39 kováren a 12 příbuzných podniků dne 26. dubna 1990. Stanovy SVAZU KOVÁREN ČSFR byly na ministerstvu vnitra registrovány v květnu 1990. V loňském roce jsme oslavili 25 let činnosti SVAZU KOVÁREN ČR, což jsme si připomněli i na 10. kovárenské konferenci ve Štiříně a vydáním výroční publikace – Almanachu SKČR.

Cílem činnosti SKČR je podpora a rozvoj aktivit svých členů a prosazování i ochrana společných zájmů a potřeb ve vztazích k domácím i zahraničním partnerům. Současně je snahou sdružení přispívat k rozvoji kovárenství jako oboru, podílet se na zvyšování odborné úrovně pracovníků, poskytovat informační servis, propagovat obor a rozvíjet v něm odbornou publikační činnost. V současné době (2016) má SKČR 18 řádných, 21 přidružených a 9 čestných členů. SKČR vydává svůj časopis Kovárenství, který vychází pravidelně 2x ročně a je rozšiřován mezi členy SKČR, pracovníky dalších kováren, na středních i vysokých školách, technických knihovnách i mezi zájemci z řad technické veřejnosti apod., a to i na Slovensku a v Polsku. Jsou vytvořeny webové stránky časopisu www.kovarenstvi.cz a od roku 2010 je časopis zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR. SKČR pořádá v rámci své činnosti pravidelné konference, odborné semináře a školení, určené pro zástupce i jednotlivé profese členských firem SKČR, ale i firem nečlenských. Pravidelně se jako vystavovatel SKČR zúčastňuje Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

SKČR je od roku 1992 řádným členem Evropského výboru pro kovárenský průmysl EUROFORGE. Tato organizace sdružuje kovárenské spolky Belgie, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Německa, Polska, Španělska, Švédska, Turecka a Velké Británie, tedy s výjimkou Ruska největší producenty výkovků v Evropě. SKČR je členem Technologické platformy strojírenská výrobní technika a spolupracuje také s několika dalšími profesními a odbornými svazy.

Kovárenský průmysl České republiky je tradičním oborem a kovárenství jako profese má historii starou několik tisíciletí. Zakládání nejstarších průmyslových kováren spadá u nás do první poloviny 19. století a jejich vznik je úzce spjat s tehdejším rozvojem průmyslu. Dnes jsou trhem průmyslově produkovaných výkovků všechna odvětví strojírenství. Největší význam má u nás i ve světě automobilový sektor. Výkovky jsou nenahraditelné pro své mechanické vlastnosti, zajišťující bezpečný provoz všech strojů a zařízení, ve kterých jsou použity. Jednou z cest k dobrému postavení průmyslového kovárenství ČR na trhu je zvýšení exportu. Kovárny se v posledních letech rovněž soustředily na zvyšování jakosti, získávání nových obchodních vazeb obecně i na důsledné plnění zákaznických požadavků a představ. Kovárny průběžně modernizují svá výrobní zařízení, aby byly co nejvíce konkurenceschopné. Věřme, že český kovárenský průmysl zůstane výrazným odvětvím našeho průmyslu a jeho úroveň bude srovnatelná s úrovní tohoto odvětví v nejvyspělejších státech ve světě.

Dokumenty

Partneři

kompass-logo

Naši členové

BRÜCK AM spol. s r.o.

Kontakt: Jiří Trunec
Sídlo: Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk
Telefon: +420 602 382 621
E-mail: jiri.trunec@brueck.cz
Web: www.brueck.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Kontakt: Ing. Vladimír Rada, generální ředitel, předseda představenstva
Sídlo: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 132 467
FAX: +420 378 132 516
E-mail: rada@cpforge.com
Web: www.cpforge.com

řádný člen

Ukázat na mapě

Výkovky: zápustkové výkovky podlouhlé, zápustkové výkovky rotační
Materiál: nízkolegovaná ocel, střednělegovaná ocel

HF-CZECHFORGE spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Zdeněk Glazer
Sídlo: Průmyslový park 13, 350 02 Cheb
Telefon: +420 354 415 535
FAX: +420 354 415 599
E-mail: z.glazer@hammerwerk.cz
Web: www.hammerwerk.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

INPO spol. s r. o.

Kontakt: Karel Krhut
Sídlo: Nádražní 916/11, 733 01 Karviná-Fryštát
Provozovna: Kovárna Hošťálková, 756 22 Hošťálková 203
Telefon: +420 571 492 320
FAX: +420 571 442 019
E-mail: karel.krhut@inpo-cz.cz
Web: www.inpo-cz.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

J. JINDRA spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Jaromír Selichar, ředitel
Sídlo: Kubelkova 237, 560 02 Česká Třebová
Telefon: +420 465 509 255
FAX: +420 465 531 928
E-mail: selichar@jindra.cz
Web: www.jindra.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KOVÁRNA VIVA a.s.

Kontakt: Ing. Martin Vančura, výkonný ředitel
Sídlo: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 051 302
FAX: +420 577 210 319
E-mail: martin.vancura@viva.cz
Web: www.viva.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KOVOLIT a.s.

Kontakt: Petr Pospíšil, vedoucí kovárny
Sídlo: Nádražní 344, 664 42 Modřice
Telefon: +420 547 132 511
FAX: +420 547 132 536
E-mail: petr.pospisil@kovolit.cz
Web: www.kovolit.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

Moravské kovárny, a.s.

Kontakt: Rudolf Penn, místopředseda představenstva
Sídlo: Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 120 101
E-mail: penn@mokov.cz
Web: www.mokov.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

MSV Metal Studénka a.s.

Kontakt: Ing. Ivo Lazecký, předseda představenstva
Sídlo: R. Tomáška 859, 742 13 Studénka
Telefon: +420 556 472 201 až 2
FAX: +420 556 472 204
E-mail: ivo.lazecky@msvmetal.eu
Web: www.msvmetal.eu

řádný člen

Ukázat na mapě

OSTROJ a. s.

Kontakt: Ing. Tomáš Hykel, ředitel divize Kovárna a kalírna
Sídlo: Těšínská 1586/66, 746 41 Opava
Telefon: +420 553 872 500
FAX: +420 553 872 519
E-mail: hykel@ostroj.cz
Web: www.ostroj.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

peform Chrudim, spol. s r. o.

Kontakt: Karel Skalický, vedoucí závodu
Sídlo: Průmyslová 23, 537 01 Chrudim
Telefon: +420469 779 001
E-mail: skk@pewag.cz
Web: www.peform.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

PILSEN STEEL spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Václav Tichý, vedoucí technologie provozu kovárny
Sídlo: Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Telefon: +420 378 133 326
E-mail: vaclav.tichy@pilsensteel.cz
Web: www.pilsensteel.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

Kontakt: Ing. Miroslav Jelínek, jednatel
Sídlo: Ringhofferova 66, 251 68 Kamenice
Telefon: +420 323 619 500
FAX: +420 323 619 502
E-mail: jelinek@strojmetal.cz
Web: www.strojmetal.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

TATRA METALURGIE a.s.

Kontakt: Pavel Svoreň, generální ředitel a předseda představenstva
Sídlo: Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice
Telefon: +420 556 492 662, +420 602 753 851
FAX: +420 556 494 850
E-mail: pavel.svoren@tatra.cz
Web:  www.tatrametalurgie.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

TRIANGOLO spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Zdeněk Vozdek, ředitel společnosti
Sídlo: Wolkerova 845, 768 24 Hulín
Telefon: +420 573 350 354
Fax: +420 573 350 884
E-mail: vozdek@triangolo.cz
Web: www.triangolo.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

ŽĎAS a. s.

Kontakt: Ing. Libor Sochor, vedoucí kovárny
Sídlo: Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 642 190
FAX: +420 566 642 856
E-mail: libor.sochor@zdas.cz
Web: www.zdas.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

ZETOR KOVÁRNA, s.r.o

Kontakt: Peter Kujovič, výkonný ředitel
Sídlo: Trnkova 2781/111, 628 00 Brno
Telefon: +420 533 338 010
E-mail: pkujovic@zetorkovarna.cz
Web: www.zetorkovarna.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

ZVU Kovárna a.s.

Kontakt: JUDr. Radim Štengl, předseda představenstva
Sídlo: Pražská 322, 501 47 Hradec Králové
Telefon: +420 725 168 203
FAX: +420 495 822 806
E-mail: rstengl@kovarna.cz
Web: www.kovarna.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Kontakt: Ing. František Tatíček, Ph.D.,
Sídlo: Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice
Telefon: +420 224 352 631
FAX: +420 224 310 292
E-mail: Frantisek.Taticek@fs.cvut.cz
Web: http://www.fs.cvut.cz/web/

přidružený člen

Ukázat na mapě

COMTES FHT a.s.

Kontakt: Dr. Ing. Zbyšek Nový, místopředseda představenstva
Sídlo: Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
Telefon: +420 377 197 311
FAX: +420 377 197 310
E-mail: comtes@comtesfht.cz
Web: www.comtesfht.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

CVTS – Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů

Kontakt: Doc. Ing. Milan Čechura, CSc., vedoucí CVTS
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 638 256
FAX: +420 377 638 202
E-mail: cechura@kks.zcu.cz
Web: cvts.zcu.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

DEL a.s.

Kontakt: Ing. Jiří Kabelka, výkonný ředitel, předseda představenstva
Sídlo: Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 657 100
FAX: +420 566 621 657
E-mail: del@del.cz, jiri.kabelka@del.cz
Web: www.del.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

Elektro Sochor spol. s r.o. – ŠMERAL Group

Kontakt: Ing. Zdeněk Sochor, jednatel
Sídlo: Špitálka 25, 602 00 Brno
Telefon: +420 543 255 922
FAX: +420 543 255 924
E-mail: info@elektrosochor.cz
Web: www.elektrosochor.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

EXOVA spol. s.r.o.

Kontakt: Ing. Jiří Fidranský, CSc., General Manager, prokurista
Sídlo: Podnikatelská 39, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 023 844
FAX: +420 378 023 880
E-mail: jiri.fidransky@exova.com
Web: www.exova.com

přidružený člen

Ukázat na mapě

FORTECH – výzkumné centrum tvářecích technologií

Kontakt: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek, vedoucí FORTECH
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 638 050
FAX: +420 377 638 052
E-mail: masekb@kmm.zcu.cz
Web: fortech.zcu.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

KC96 s.r.o., Forge distributor

Kontakt: Ing. Rudolf Petrmichl, technicko-obchodní podpora
Sídlo: Měchurova 658, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 606 646 096
E-mail: petrmichl@kc96.cz
Web: www.kc96.czwww.transvalor.com

přidružený člen

Ukázat na mapě

Kovárna MSV spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Karel Rusek, MBA, ředitel a jednatel společnosti
Sídlo: Tovární 342, 742 13 Studénka
Telefon: +420 556 402 827
FAX: +420 556 402 312
E-mail: rusek@kovarnamsv.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

KOVOPROJEKTA BRNO a. s.

Kontakt: Ing. Stanislav Fojt, projektový manažer
Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Telefon: +420 532 153 187
FAX: +420 532 153 112
E-mail: sfojta@kovoprojekta.cz, sekretariat@kovoprojekta.cz
Web: www.kovoprojekta.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

LUBRICANT spol. s. r. o.

Kontakt: Jiří Dvořáček, oblastní manažer
Sídlo: Bezručova 1066, 332 02 Starý Plzenec
Telefon: +420 731 683 964
FAX: +420 377 454 907
E-mail: info@lubricant.cz, dvoracek@lubricant.cz
Web: http://www.lubricant.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

PRATO spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Stanislav Mrázek, ředitel
Sídlo: Ocelářská 18/900, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 266 316 717
FAX: +420 266 316 737
E-mail: prato@prato.cz
Web: www.prato.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

REALISTIC, a. s.

Kontakt: Ing. Vlastimil Hellebrand, ředitel pro obchodní rozvoj
Sídlo: Závodu míru 4, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 403 202
FAX: +420 353 449 352
E-mail: obchod@realistic.cz
Web: www.realistic.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ROBOTERM spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Břetislav Pour, CSc., ředitel společnosti
Sídlo: Sokolohradská 645, 583 01 Chotěboř
Telefon: +420 569 626 611
FAX: +420 569 624 217
E-mail: pour@roboterm.cz
Web: www.roboterm.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

SCHMOLZ + BICKENBACH spol. s r.o.

Kontakt: Ing. Ivan Hudec, jednatel společnosti
Sídlo: U Borovin 219, 272 03 Kladno
Telefon: +420 312 642 711
FAX: +420 312 642 641
E-mail: ivan.hudec@schmolz-bickenbach.cz
Web: schmolz-bickenbach.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

Šmeral Brno a.s.

Kontakt: Ing. Jiří Zoufalý, generální ředitel
Sídlo: Křenová 65c, 658 25 Brno
Telefon: +420 532 167 226, +420 607 593 797
E-mail: jzoufaly@smeral.cz
Web: www.smeral.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ŠPONDR CMS, spol. s r.o

Kontakt: Ing. Pavel Špondr, jednatel společnosti
Sídlo: Terezy Novákové 79, 621 00 Brno
Telefon: +420 549 274 502
FAX: +420 549 274 502
E-mail: spondr@spondrcms.cz
Web: spondrcms.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

TACHTECH, s.r.o.

Kontakt: Jiří Tachecí, jednatel
Sídlo: Straškov 153, 411 84 Straškov – Vodochody
Telefon: +420 777 662 464
E-mail: j.tacheci@tachtech.cz
Web: www.tachtech.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s.

Kontakt: Ing. Daniel, Šotkovský, vedoucí marketingu
Sídlo: Průmyslová 1000, 739 61 Staré Město Třinec
Telefon: +420 558 532 894
FAX: +420 558 535 888
E-mail: Daniel.Sotkovsky@trz.cz
Web: www.trz.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

Kontakt: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., docent
Sídlo: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
Telefon: +420 597 324 434
FAX: +420 597 328 592
E-mail: miroslav.greger@vsb.cz
Web: www.fmmi.vsb.cz/633

přidružený člen

Ukázat na mapě

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Kontakt: Ing.Kamil Podaný, Ph.D.
Sídlo: FSI VUT v BRNĚ, Ústav strojírenské technologie Odbor technologie tváření kovů a plastů Technická 2896/2, Brno 616 69
Telefon: +420 541 143 250
E-mail: Podany@fme.vutbr.cz
Web: http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/

přidružený člen

Ukázat na mapě

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Kontakt: Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc., docent
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 638 303
FAX: +420 377 638 302
E-mail: bernasek@kmm.zcu.cz
Web: www.zcu.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ZKL, a.s.

Kontakt: Ing. Jan Otoupalík, technicko – výrobní ředitel
Sídlo: Jedovnická 8, 628 00 Brno
Telefon: +420 544 135 120
FAX: +420 544 210 360
E-mail: jan.otoupalik@zkl.cz
Web: zkl.eu

přidružený člen

Ukázat na mapě
  • Ing. Milan Hoza
  • Ing. Jiří Jestříbek
  • Ing. Ladislav Jílek, CSc.
  • Ing. Jaroslav Karhánek
  • Stanislav Mrázek
  • Jaroslav Odvárka
  • Miroslav Weinfurter
  • František Zelníček

BRÜCK AM spol. s r.o.

Detail společnosti

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Detail společnosti

HF-CZECHFORGE spol. s r. o.

Detail společnosti

INPO spol. s r. o.

Detail společnosti

J. JINDRA spol. s r. o.

Detail společnosti

KOVÁRNA VIVA a.s.

Detail společnosti

KOVOLIT a.s.

Detail společnosti

Moravské kovárny, a.s.

Detail společnosti

MSV Metal Studénka a.s.

Detail společnosti

OSTROJ a. s.

Detail společnosti

peform Chrudim, spol. s r. o.

Detail společnosti

PILSEN STEEL spol. s r. o.

Detail společnosti

Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

Detail společnosti

TATRA METALURGIE a.s.

Detail společnosti

TRIANGOLO spol. s r. o.

Detail společnosti

ŽĎAS a. s.

Detail společnosti

ZETOR KOVÁRNA, s.r.o

Detail společnosti

ZVU Kovárna a.s.

Detail společnosti

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Detail společnosti

COMTES FHT a.s.

Detail společnosti

CVTS – Centrum výzkumu konstrukce tvářecích strojů

Detail společnosti

Elektro Sochor spol. s r.o. – ŠMERAL Group

Detail společnosti

EXOVA spol. s.r.o.

Detail společnosti

FORTECH – výzkumné centrum tvářecích technologií

Detail společnosti

KC96 s.r.o., Forge distributor

Detail společnosti

Kovárna MSV spol. s r. o.

Detail společnosti

KOVOPROJEKTA BRNO a. s.

Detail společnosti

LUBRICANT spol. s. r. o.

Detail společnosti

PRATO spol. s r. o.

Detail společnosti

REALISTIC, a. s.

Detail společnosti

ROBOTERM spol. s r. o.

Detail společnosti

SCHMOLZ + BICKENBACH spol. s r.o.

Detail společnosti

Šmeral Brno a.s.

Detail společnosti

ŠPONDR CMS, spol. s r.o

Detail společnosti

TACHTECH, s.r.o.

Detail společnosti

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s.

Detail společnosti

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

Detail společnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Detail společnosti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Detail společnosti

Legenda

Řádní členovéŘádní členové
Přidružení členovéPřidružení členové

Časopis kovárenství

Odkaz na webové stránky časopisu kovárenství: www.kovarenstvi.cz

Kovárenství

ISSN 1213-9289

Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
vydává

© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Ptašínského 6
602 00 Brno
Časopis vychází od roku 1991

Kontakty

SVAZ KOVÁREN ČR z. s.

Řádný člen asociace evropských kovárenských svazů EUROFORGE

Adresy

Sídlo sdružení
Ptašínského 6, 602 00 Brno
IČ: 00537616
DIČ: CZ00537616

Kancelář Ostrava:
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec
Tel.: +420 597 305 808
Fax: +420 597 305 842
E-mail: pavel.horecka@skcr.org

Představenstvo

Ing. Pavel Feilhauer, Studénka
Ing. Miroslav Jelínek, Kamenice
Karel Krhut, Hošťálková
Pavel Svoreň, Kopřivnice
Ing. Zdeněk Vozdek, Hulín

Kontakty

Prezident:
Ing. Zdeněk Vozdek
Tel.: +420 573 350 354
E-mail: vozdek@triangolo.cz

Víceprezident:
Pavel Svoreň
Tel.: +420 556 492 662, +420 602 753 851
E-mail: pavel.svoren@tatra.cz

Ředitel:
Ing. Pavel Horečka
Tel.: +420 597 305 808,
Fax: +420 597 305 842
Mobil: +420 604 423 153
E-mail: pavel.horecka@skcr.org