O platformě

Technologická platforma Svazu kováren ČR sdružuje subjekty, které se chtějí účinně podílet na plnění těchto deklarovaných cílů platformy:

  1. podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem v oboru kovárenství,
  2. podpora aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií využitelných pro udržitelný rozvoj v oboru kovárenství,
  3. přispívat a napomáhat koordinaci aktivit mezi výzkumnými organizacemi a jednotlivými výrobci a dodavateli,
  4. podporovat, hájit a prosazovat oprávněné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro uplatňování moderních technologií, s cílem zvyšování jejich konkurenceschopnosti,
  5. sledování a vyhodnocování aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií pro udržitelný rozvoj v oboru kovárenství,
  6. vytváření efektivních podmínek pro spolupráci a vazeb mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oboru kovárenství, prostřednictvím iniciace a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení,
  7. podpora vědeckých, výzkumných a vývojových prací v oboru kovárenství,
  8. pořádání vzdělávacích akcií, seminářů a workshopů,
  9. navazování bližší spolupráce s již existujícími evropskými platformami,
  10. podpora metod průmyslového inženýrství – aplikace štíhlé výroby jako nástroje snižování nákladů.

Dokumenty