Inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti

Naši členové jsou významnými zaměstnavateli v regionech

Technologie udržitelného rozvoje bez odpadů

O svazu

SVAZ KOVÁREN ČR z. s. (SKČR) sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru. Členy spojuje společný zájem na výrobě a prodeji výkovků z oceli a neželezných kovů.
Sdružení bylo založeno v roce 1990 jako Svaz kováren ČSFR. Po rozdělení Československa se jeho nástupcem stal SVAZ KOVÁREN ČR, který nyní reprezentuje v tuzemsku i v zahraničí český kovárenský průmysl. Jako datum vzniku lze považovat ustanovující shromáždění 39 kováren a 12 příbuzných podniků dne 26. dubna 1990. Stanovy SVAZU KOVÁREN ČSFR byly na ministerstvu vnitra registrovány v květnu 1990. V roce 2015 jsme oslavili 25 let činnosti SVAZU KOVÁREN ČR, což jsme si připomněli i na 10. kovárenské konferenci ve Štiříně a vydáním výroční publikace – Almanachu SKČR.

Cílem činnosti SKČR je podpora a rozvoj aktivit svých členů a prosazování i ochrana společných zájmů a potřeb ve vztazích k domácím i zahraničním partnerům. Současně je snahou sdružení přispívat k rozvoji kovárenství jako oboru, podílet se na zvyšování odborné úrovně pracovníků, poskytovat informační servis, propagovat obor a rozvíjet v něm odbornou publikační činnost. V současné době (2022) má SKČR 20 řádných, 25 přidružených a 12 čestných členů. SKČR vydává svůj časopis Kovárenství, který vychází pravidelně 2x ročně a je rozšiřován mezi členy SKČR, pracovníky dalších kováren, na středních i vysokých školách, technických knihovnách i mezi zájemci z řad technické veřejnosti apod., a to i na Slovensku a v Polsku. Jsou vytvořeny webové stránky časopisu www.kovarenstvi.cz a od roku 2010 je časopis zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR. SKČR pořádá v rámci své činnosti pravidelné konference, odborné semináře a školení, určené pro zástupce i jednotlivé profese členských firem SKČR, ale i firem nečlenských. Pravidelně se jako vystavovatel SKČR zúčastňuje Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

SKČR je od roku 1992 řádným členem Evropského výboru pro kovárenský průmysl EUROFORGE. Tato organizace sdružuje kovárenské spolky Belgie, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Německa, Polska, Španělska, Švédska, Turecka a Velké Británie, tedy s výjimkou Ruska největší producenty výkovků v Evropě. SKČR je členem Technologické platformy strojírenská výrobní technika a spolupracuje také s několika dalšími profesními a odbornými svazy.

Kovárenský průmysl České republiky je tradičním oborem a kovárenství jako profese má historii starou několik tisíciletí. Zakládání nejstarších průmyslových kováren spadá u nás do první poloviny 19. století a jejich vznik je úzce spjat s tehdejším rozvojem průmyslu. Dnes jsou trhem průmyslově produkovaných výkovků všechna odvětví strojírenství. Největší význam má u nás i ve světě automobilový sektor. Výkovky jsou nenahraditelné pro své mechanické vlastnosti, zajišťující bezpečný provoz všech strojů a zařízení, ve kterých jsou použity. Jednou z cest k dobrému postavení průmyslového kovárenství ČR na trhu je zvýšení exportu. Kovárny se v posledních letech rovněž soustředily na zvyšování jakosti, získávání nových obchodních vazeb obecně i na důsledné plnění zákaznických požadavků a představ. Kovárny průběžně modernizují svá výrobní zařízení, aby byly co nejvíce konkurenceschopné. Věřme, že český kovárenský průmysl zůstane výrazným odvětvím našeho průmyslu a jeho úroveň bude srovnatelná s úrovní tohoto odvětví v nejvyspělejších státech ve světě.

Dokumenty

Partneři

kompass-logo

EUROFORGE

Naši členové

BOHEMIA RINGS s.r.o.

Kontakt: Pavel Machovčák, Jednatel
Sídlo: Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk
Telefon: +420 720 045 400
E-mail: pavel.machovcak@bohemiarings.cz
Web: www.bohemiarings.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

BONATRANS GROUP a.s.

Kontakt: Marcel Ujfaluši, Head of Business Development and Marketing
Sídlo: Revoluční 1234, 735 94 Bohumín
Telefon: +420 778 488 571
E-mail: marcel.ujfalusi@ghh-bonatrans.com
Web: www.ghh-bonatrans.com

řádný člen

Ukázat na mapě

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Kontakt: Petr Matějček, generální ředitel, předseda představenstva
Sídlo: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 132 467
E-mail: petr.matejcek@cpforge.com
Web: www.cpforge.com

řádný člen

Ukázat na mapě

Výkovky: zápustkové výkovky podlouhlé, zápustkové výkovky rotační
Materiál: nízkolegovaná ocel, střednělegovaná ocel

HF-CZECHFORGE spol. s r. o.

Kontakt: Jiří Strádal, výkonný ředitel
Sídlo: Průmyslový park 13, 350 02 Cheb
Telefon: +420 354 415 530
E-mail: j.stradal@hammerwerk.cz
Web: www.hammerwerk.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

INPO spol. s r. o.

Kontakt: Karel Krhut, výkonný ředitel
Sídlo: 756 22 Hošťálková 203
Telefon: +420 571 492 320
E-mail: karel.krhut@inpo-cz.cz
Web: www.inpo-cz.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

J. JINDRA spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Zbyněk Matulka, ředitel společnosti
Sídlo: Kubelkova 237, 560 02 Česká Třebová
Telefon:  +420 720 392 454
E-mail: matulka@jindra.cz
Web: www.jindra.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KOVÁRNA a.s.

Kontakt: JUDr. Radim Štengl, předseda představenstva
Sídlo: Za Škodovkou 893, 500 04 Hradec Králové
Telefon: +420 725 168 203
E-mail: rstengl@kovarna.cz
Web: www.kovarna.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KOVÁRNA VIVA a.s.

Kontakt: Ing. František Červenka, předseda představenstva
Sídlo: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 051 365
E-mail:  frantisek.cervenka@viva.cz
Web: www.viva.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KOVOLIT a.s.

Kontakt: Ing. Jan Hroudný, vedoucí kovárny
Sídlo: Nádražní 344, 664 42 Modřice
Telefon:  +420 607 212 436
E-mail: jan.hroudny@kovolit.cz
Web: www.kovolit.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.

Kontakt: Ing. Martin Šabata, výkonný ředitel
Sídlo: Křižíkova 3085/68n, Královo pole, 612 00 Brno
Telefon: +420 532 045 751
E-mail: sabata@kkovarna.cz
Web: www.kkovarna.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

Moravské kovárny, a.s.

Kontakt: Rudolf Penn, předseda představenstva
Sídlo: Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 120 101
E-mail: penn@mokov.cz
Web: www.mokov.com

řádný člen

Ukázat na mapě

MSV Metal Studénka a.s.

Kontakt: Pavel Krajča, Generální ředitel a předseda Představenstva
Sídlo: R. Tomáška 859, 742 13 Studénka
Telefon: +420 556 472 206
E-mail: pavel.krajca@msvmetal.eu
Web: www.msvmetal.eu

řádný člen

Ukázat na mapě

OSTROJ a. s.

Kontakt: Ing. Tomáš Hykel, ředitel divize Kovárna a kalírna
Sídlo: Těšínská 1586/66, 746 41 Opava
Telefon: +420 553 872 500
E-mail: tomas.hykel@ostroj.cz
Web: www.ostroj.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

PBK ZK,s.r.o.

Kontakt: Marek Bartolšic, jednatel
Sídlo: Průmyslová 1343, 272 01 Kladno

Telefon: +420 602 764 647
E-mail: bartlolsic@pbk.cz
Web: www.pbk.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

peform Chrudim, spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Ivo Lajksner, jednatel
Sídlo: Průmyslová 23, 537 01 Chrudim
Telefon: +420 730 588 520
E-mail: lai@pewag.cz
Web: www.peform.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

Strojmetal Aluminium Forging, a.s.

Kontakt: Ing. Jiří Rokos, výrobní ředitel
Telefon: + 420 702 007 532
Sídlo: Ringhofferova 66, 251 68 Kamenice
Web: www.strojmetal.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

TATRA METALURGIE a.s.

Kontakt: Ing. Radim Vrbata, provozní ředitel
Sídlo: Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice
Telefon: +420 735 165 164
E-mail: radim.vrbata@tatra.cz
Web:  www.tatrametalurgie.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

TRIANGOLO spol. s r. o.

Kontakt: Ing. René Dillenz, technický ředitel
Sídlo: Wolkerova 845, 768 24 Hulín
Telefon: +420 775 869 604
E-mail: admin@triangolo.cz
Web: www.triangolo.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

UNEX, a.s.

Kontakt: Ing. Tomáš Brumar, vedoucí technologie
Sídlo: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Korespondenční adresa: Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 712 174
E-mail: tomas.brumar@unex.cz
Web: www.unex.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

ŽĎAS a. s.

Kontakt: Ing. Libor Sochor, vedoucí kovárny
Sídlo: Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 642 190, +420 724 972 761
E-mail: libor.sochor@zdas.cz
Web: www.zdas.cz

řádný člen

Ukázat na mapě

AC STEEL a.s.

Kontakt: Slavomír Szturc, produktový manažer
Sídlo: Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
Telefon: +420 727 986 366
E-mail: szturc@acsteel.cz
Web: www.acsteel.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

AS industry, s.r.o.

Kontakt: Antonín Seják, Jednatel
Sídlo: Modřická 60, , 691 48 Moravany u Brna
Mobil: +420 776 926 206
E-mail: sejak@asindustry.cz
Web: www.asindustry.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

AZ PROKAL, s.r.o.

Kontakt: Ing. Pavel Holas, jednatel společnosti
Sídlo: Srbská 116/4, Královo Pole, 612 00 Brno
Telefon: +420 776 677 600
E-mail: servis@azprokal.cz
Web: www.azprokal.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

BKB Metal, a.s.

Kontakt: Ing. Tomáš Kredvík, vedoucí oddělení
Sídlo: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Mobil: +420 736 627 138
E-mail: tomas.kredvik@bkbmetal.cz
Web: www.bkbmetal.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Kontakt: Ing. František Tatíček, Ph.D.,
Sídlo: Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice
Telefon: +420 224 352 631
FAX: +420 224 310 292
E-mail: Frantisek.Taticek@fs.cvut.cz
Web: https://www.fs.cvut.cz/

přidružený člen

Ukázat na mapě

COMTES FHT a.s.

Kontakt: Dr. Ing. Zbyšek Nový, místopředseda představenstva
Sídlo: Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
Telefon: +420 377 197 311
E-mail: znovy@comtesfht.cz
Web: www.comtesfht.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

DEL a.s.

Kontakt: Ing. Jiří Kabelka, výkonný ředitel, předseda představenstva
Sídlo: Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 657 100
E-mail: jiri.kabelka@del.cz
Web: www.del.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

E-therm TZ s.r.o.

Kontakt: Ing. Jiří Dostál, jednatel
Sídlo: K letišti 908, 339 01 Klatovy II
Mobil: +420 378 603 251
E-mail: jiri.dostal@ethermtz.cz
Web: www.ethermtz.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY PILSEN s.r.o.

Kontakt: Ing. Martin Končal, generální ředitel
Sídlo: Podnikatelská 39, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 023 888
E-mail: martin.koncal@element.com
Web: www.element.com

přidružený člen

Ukázat na mapě

H.Bloch a.s.

Kontakt: Ing. Tomáš Jadrníček, Obchodní ředitel
Sídlo: Vídeňská 116b , 619 00 Brno
Telefon: +420 606 953 184
E-mail: tjadrnicek@hbloch.cz
Web: www.znackovamaziva.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

International Metal Service ČR spol. s r.o.

Kontakt: Ing. Martin Skalka, jednatel společnosti
Sídlo: U Borovin 219, 272 03 Kladno
Telefon: +420 312 642 715
E-mail: mskalka@ims-group.com
Web: www.international-metal-service.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

KOVOPROJEKTA BRNO a. s.

Kontakt: Ing. Zuzana Nejedlá, specialista marketingu
Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Telefon: +420 724 002 307
E-mail: znejedla@kovoprojekta.cz
Web: www.kovoprojekta.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

LUBRICANT spol. s. r. o.

Kontakt: Jiří Dvořáček, oblastní manažer
Sídlo: Bezručova 1066, 332 02 Starý Plzenec
Telefon: +420 731 683 964
FAX: +420 377 454 907
E-mail: info@lubricant.cz, dvoracek@lubricant.cz
Web: http://www.lubricant.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

PRATO spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Stanislav Mrázek, ředitel
Sídlo: Ocelářská 18/900, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 266 316 717
E-mail: prato@prato.cz
Web: www.prato.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

REALISTIC, a. s.

Kontakt: Ing. Eduard Škivra, obchodní ředitel
Sídlo: Závodu míru 4, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: +420 602 145 758
E-mail: skivra@realistic.cz
Web: www.realistic.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ROBOTERM spol. s r. o.

Kontakt: Ing. Břetislav Pour, CSc., ředitel společnosti
Sídlo: Sokolohradská 645, 583 01 Chotěboř
Telefon: +420 569 626 611
E-mail: pour@roboterm.cz
Web: www.roboterm.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

Šmeral Brno a.s.

Kontakt: Ing. Jiří Zoufalý, generální ředitel
Sídlo: Křenová 65c, 658 25 Brno
Telefon: +420 607 593 797
E-mail: jzoufaly@smeral.cz
Web: www.smeral.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ŠPONDR CMS, spol. s r.o

Kontakt: Ing. Pavel Špondr, jednatel společnosti
Sídlo: Terezy Novákové 79, 621 00 Brno
Telefon: +420 549 274 502
E-mail: spondr@spondrcms.cz
Web: spondrcms.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

TACHTECH, spol. s r.o.

Kontakt: Jiří Tachecí, jednatel
Sídlo: Straškov 153, 411 84 Straškov – Vodochody
Telefon: +420 777 662 464
E-mail: j.tacheci@tachtech.cz
Web: www.tachtech.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o.

Kontakt: Ing. Petr Buchta, jednatel společnosti
Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 570 333
E-mail: petr.buchta@tpp.cz
Web: www.tpp.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s.

Kontakt: Petr Mitrenga, marketing
Sídlo: Průmyslová 1000, 739 61 Staré Město Třinec
Telefon:  +420 606 726 270
E-mail: petr.mitrenga@trz.cz
Web: www.trz.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

Kontakt: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., docent
Sídlo: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
Telefon: +420 597 324 434
FAX: +420 597 328 592
E-mail: miroslav.greger@vsb.cz
Web: www.fmt.vsb.cz/633

přidružený člen

Ukázat na mapě

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Kontakt: Ing.Kamil Podaný, Ph.D.
Sídlo: FSI VUT v BRNĚ, Ústav strojírenské technologie Odbor technologie tváření kovů a plastů Technická 2896/2, Brno 616 69
Telefon: +420 541 143 250
E-mail: Podany@fme.vutbr.cz
Web: http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/

přidružený člen

Ukázat na mapě

WEPUKO PAHNKE, s. r. o.

Kontakt: Vlastimil Rous, ředitel, zástupce jednatelky společnosti
Sídlo: Lobezská č.ev. 3149/72, Plzeň 2-Slovany, Lobzy, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 720 629 249
E-mail: vlastimil.rous@wepukopahnke.cz
Web: www.wepukopahnke.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Kontakt: Doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D. docent
Sídlo: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
Telefon:+420 377 638 217
Mobil: +420 735 713 904
E-mail: jhlavac@kks.zcu.cz
Web: www.zcu.cz

přidružený člen

Ukázat na mapě
   • Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (cermakj10@volny.cz)
   • Ing. Milan Hoza (MHoza@email.cz)
   • Ing. Miroslav Jelínek (miroslav.jelinek@outlook.com)
   • Ing. Jiří Jestříbek (j.jestribek@seznam.cz)
   • Ing. Ladislav Jílek, CSc. (jileklad@seznam.cz)
   • Ing. Jaroslav Karhánek (jaroslav.karhanek@seznam.cz)
   • Stanislav Mrázek (sppo@seznam.cz)
   • Jaroslav Odvárka (jaroslav.odvarka@gmail.com)
   • Ing. Čestmír Vančura (cestmir.vancura@viva.cz)
   • Ing. Zdeněk Vozdek (zvozdek@gmail.com)
   • Miroslav Weinfurter (mirekw@email.cz)
   • František Zelníček (ZelnicekFrantisek@seznam.cz)
   • Vlastimil Hellebrand (vlasta.hellebrand@gmail.com)
   • Josef Macháček

BOHEMIA RINGS s.r.o.

Detail společnosti

BONATRANS GROUP a.s.

Detail společnosti

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Detail společnosti

HF-CZECHFORGE spol. s r. o.

Detail společnosti

INPO spol. s r. o.

Detail společnosti

J. JINDRA spol. s r. o.

Detail společnosti

KOVÁRNA a.s.

Detail společnosti

KOVÁRNA VIVA a.s.

Detail společnosti

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.

Detail společnosti

Moravské kovárny, a.s.

Detail společnosti

MSV Metal Studénka a.s.

Detail společnosti

PBK ZK,s.r.o.

Detail společnosti

peform Chrudim, spol. s r. o.

Detail společnosti

Strojmetal Aluminium Forging, a.s.

Detail společnosti

TATRA METALURGIE a.s.

Detail společnosti

TRIANGOLO spol. s r. o.

Detail společnosti

AC STEEL a.s.

Detail společnosti

AS industry, s.r.o.

Detail společnosti

AZ PROKAL, s.r.o.

Detail společnosti

BKB Metal, a.s.

Detail společnosti

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Detail společnosti

COMTES FHT a.s.

Detail společnosti

E-therm TZ s.r.o.

Detail společnosti

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY PILSEN s.r.o.

Detail společnosti

International Metal Service ČR spol. s r.o.

Detail společnosti

KOVOPROJEKTA BRNO a. s.

Detail společnosti

LUBRICANT spol. s. r. o.

Detail společnosti

PRATO spol. s r. o.

Detail společnosti

REALISTIC, a. s.

Detail společnosti

ROBOTERM spol. s r. o.

Detail společnosti

Šmeral Brno a.s.

Detail společnosti

ŠPONDR CMS, spol. s r.o

Detail společnosti

TACHTECH, spol. s r.o.

Detail společnosti

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o.

Detail společnosti

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s.

Detail společnosti

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA

Detail společnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Detail společnosti

WEPUKO PAHNKE, s. r. o.

Detail společnosti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Detail společnosti

Legenda

Řádní členovéŘádní členové
Přidružení členovéPřidružení členové

Časopis Kovárenství

Odkaz na webové stránky časopisu kovárenství: www.kovarenstvi.cz

Kovárenství

ISSN 1213-9289

Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
vydává

© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec
Časopis vychází od roku 1991

Kontakty

SVAZ KOVÁREN ČR z. s.

Řádný člen asociace evropských kovárenských svazů EUROFORGE

Adresy

Sídlo sdružení
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec
Tel.: +420 597 305 808
E-mail: kancelar@skcr.org
IČ: 00537616
DIČ: CZ00537616

Představenstvo

Ing. František Červenka, Zlín
Ing. Pavel Feilhauer, Studénka
Ing. Tomáš Hykel, Opava
Karel Krhut, Hošťálková
Ing. Stanislav Mrázek, Praha
Ing. Eduard Škivra, Karlovy Vary
JUDr. Radim Štengl, Hradec Králové
Ing. František Tatíček, Ph.D., Praha

Kontakty

Prezident:
Ing. František Červenka
Tel.: +420 577 051 365
E-mail: frantisek.cervenka@viva.cz

Víceprezident:
Karel Krhut
Tel.: +420 571 492 320
E-mail: karel.krhut@inpo-cz.cz

Výkonný ředitel:
Ing.Pavel Szturc, Ph.D.
Tel.:+420 737 215 443, +420 597 305 808
E-mail: kancelar@skcr.org