Česko-německý

A

analýza metodou konečných prvků Finite-Elemente-Analyse
deska, pěchovací horní (vypuklá) Oberstauchplatte
analýza zatížení Belastungsanalyse
analýza, spektrální Spektralanalyse
analyza, tavební Schmelzanalyse
anisotropie Anisotropie
atest výrobce Werksprüfzeugnis
atest, přejímací Abnahmeprüfzeugnis
atmosféra Atmossphäre
atmosféra, ochranná Schutzgas / Schutzgasatmosphere
austenitizace Austenitisieren
automanipulátor Maniulator, mobiler / Manipulator, freifahrbar / Manipulator, frei verfahrbar
automat na hřebíky Nagelpresse, automatische / Nagelstauchpresse, automatische
automat na kolejové šrouby Schienennagelautomat
automat na nýty Nietenstauchautomat
automat na šrouby Stiftchraubenpresse, automatische
automat, ostřihovací na hlavy šroubů Bolzenkopfeschneiderautomat
automat, pěchovací na matice za tepla Mutternwarmpresse
automat, pěchovací za studena Kaltstauchpresse, automatische
automatizace Automatisierung
axiální válce Axialwalze

B

bariéra, protihluková Schallwand
beran Bär
beran, pěchovací (u vodorovného kovacího stroje) Stauchstöẞel / Stauchschlitten
beran, svěrací (u vodorovného kovacího stroje) Klemmstöẞel / Klemmschlitten
beton, žáruvzdorný Feuerbeton
bezpečnost Sicherheit
blána Spiegel / Innengrat
blízký konečnému tvaru nah zum Endlichgestalt
blok (polotovar velkého průřezu) Block / Walzblock
blok zápustek / držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu) Gesenkblock
blok, do kterého se umisťují vložky Halter
blok, zápustkový Gesenkblok
blok, zápustkový s vložkou Gesenkblok mit Einsatz
boční nástroje (u vodorovného kovacího lisu nebo pěchovačky) seiten Gesenk
boční rozšíření seiten Verbreitung
boční síla Seitenkraft
bramový ingot Ingot, flater
brok (otryskávací) Strahlmittel
broušení Schleifen
brusivo Schleifimittel
brzda Bremse
břit / střižná hrana Schneidkante
buchar Hammer
buchar kompresorový (pneumatický) Lufthammer
buchar poháněný parou nebo stlačeným vzduchem Dampfbetriebener oder Druckluftbetriebene Hammer
buchar s malým zdvihem Kurzhub-Gesenkhammer
buchar s vyložením Hammer, ausladener
buchar, bezšabotový / buchar, protiběžný / buchar, protiúderový Gegenschlaghammer / Doppelgesenkhammer / Gegenschlaghemmer
buchar, deskový padací Brettfallhammer
buchar, dvojčinný Oberdruckhammer / Oberdampfhammer / Hammer mit Antrieb / Hammer, zweiwirkende
buchar, dvojčinný hydraulický Oberdruckhammer, hydraulischer
buchar, dvojčinný vzduchový Oberdruckhammer, pneumatischer
buchar, dvoustojinový Zweiständerhammer
buchar, hydraulický Hydraulikhammer
buchar, hydropneumatický Hammer, hydropneumatischer / Hammer, pneumohydraulischer
buchar, impulsní / buchar, vysokorychlostní Hochgeschwindigkeitshammer / Impulshammer / Hochenerbiehammer / Reaktivhammer
buchar, jednočinný Hammer, einfachwirkende
buchar, jednostojinový Einständerhammer
buchar, kompresorový (pneumatický) Lufthammer / Hammer, pneumatischer
buchar, kompresorový dvojčinný Fallhammer, zweifachwirkende
buchar, mostový Brückerhammer
buchar, padací Fallhammer
buchar, pákový Hebelhamer
buchar, parní Dampfhammer
buchar, parovzdušný Luftdampfhammer
buchar, prknový Bretthammer
buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový / buchar, protiúderový Gegenschlaghammer / Doppelgesenkhammer / Gegenschlaghemmer
buchar, protiúderový / buchar, protiběžný / buchar, bezšabotový Gegenschlaghammer / Doppelgesenkhammer / Gegenschlaghemmer
buchar, pružinový Federhammer
buchar, řemenový padací Riemenfallhammer
buchar, řetězový padací Kettenfallhammer
buchar, vodorovný protiběžný (impaktor) Horizontalgegenschlaghammer „Impactor“
buchar, vysokorychlostní / buchar, impulsní Hochgeschwindigkeitshammer / Impulshammer / Hochenerbiehammer / Reaktivhammer

C

celistvost, strukturní Gefügekompaktheit
cement, žáruvzdorný Feuerzement
cementace / cementování Aufkohlung / Einsetzen
cementování / cementace Aufkohlung / Einsetzen
cesta nejmenšího odporu Weg des geringsten Widerstandes
cihly, bauxitové Steine, bauxitische
cihly, šamotové Steine, feuerfeste / ~ Schamotte
citlivost na rychlost deformace Empfindlichkeit zum Umformgeschwindigkeit / Umformgeschwingkeitempfindlichkeit
cizí materiál zatlačený do povrchu eingeschmiedete Fremdmaterial
clona, světelná Lichtsranke
cyklus, kovací Schmiedezyklus

Č

čára po výronku Abgratlinie
čára, nulová Nullinie
čára, skluzová Gleitlinie
čára, vztažná / ~, základní Bezugslinie
čára, základní / čára, vztažná Bezugslinie
čas, normovaný Vorgabezeit / Normativzeit
čas, seřizovací Rüstzeit
čas, strojní Vertigungszeit
části podvozku Fahrgestellkomponenten
čelist, pevná (vodorovného kovacího stroje) Klemmerbacke, feste
čelist, svěrací (kovacího stroje) Klemmerbacke, bewegliche
čep nápravy Achsenschenkel
čep zdvihový Hubzapfen
čep, hlavní Lagerzapfen
čep, křížový Querwelle, Kreuzgelenk
čep, manipulační / stopka / úchytka Zapf für Manipulation / Zangenende
čep, manipulační, úchytka Zangehalten
čerpadlo Pumpe
čerpadlo, hydraulické Hydraulikpumpe
čerpadlo, vysokotlaké Hochdruckpumpe
čidlo, měřicí Sensor, Fühler, Messfühler
čistota Reinigkeit
čištění Putzen / Reinigen
čištění (výkovků) otloukáním v bubnech Scheuern / Trommeln
čištění (výkovků) proudem broků / tryskání broky Abstrahlen mit Stahlsand / Kugelstrahlen
čištění (výkovků) proudem písku / tryskání pískem Sandbestrahlung / Sandstrahlreinigung
členitost, tvarová Feingliedrigkeit

D

data, materiálová Werkstoffdaten
data, vstupní Eingangsbedatensatz
dávka, výrobní / série Stapelgröße
deformace (nežádoucí – např. vlivem pnutí) Deformation
deformace / přetvoření Formänderung / Verformung
deformace beranu a rámu Deformation von Bar and Rahmen
deformace do lomu Bruchdehnung
deformace při tepelném zpracování Verzug
deformace zápustky Gesenkverformung
deformace, hlavní Hauptformänderung
deformace, logaritmická / deformace, skutečná Umformgrad, logaritmischer / Formänderung, logaritmische
deformace, plastická / ~, trvalá Formänderung, plastische / Formänderung, bildsame / erformung, plastische
deformace, poměrná Umformungverhältnis / Formänderungverhältnis / Relativumformung
deformace, pružná Vormänderung, elastische / Verformung, elastische
deformace, rovinná Formänderung, ebene
deformace, skutečná / deformace, logaritmická Umformgrad, logaritmischer / Formänderung, logaritmische
deformace, smyková Scherverformung
deformace, trvalá / deformace, plastická Formänderung, plastische / Formänderung, bildsame / erformung, plastische
dělená zápustka Gesenk, geteiltes
dělení Teilen / Zertailen / Trennen
dělení polotovaru Teilen von Rohling / Halbzeug teilen
dělení řezáním Sägen / Trennung durch Sägen
dělení výkovku Trennung der Schmiedestücke
dělení, tepelné Trennen, thermische
dělicí plocha, lomená Trennflache, uneben
délka záběru Länge des Einstiches / Bisslänge
délka záběru, poměrná Bissverhältnis
délka zdvihu / výška zdvihu / velikost zdvihu Hublänge
děrování Lochen / Lochnung / Durchlochen / Auslochen / Eindornen
děrování bez vystřižení (jen zatlačení trnu) Blindlochen, Sacklochen
děrování dutým trnem Hohldornlochen
děrovnice Lochplatte
děrovník Lochdorn / Lochstempel
deska Platte
deska stolní / deska, upínací Spannplatte / Tischplatte Gesenkplatte
deska, licí Gießplatte
deska, na které se kove Schmiedeplatte
deska, pěchovací Stauchplatte
deska, pěchovací s otvorem pro čep untere Stauchplatte ( mit Loch für Zapfen )
deska, podložná Gesenkspannplatte
deska, rovnací Richtplatte
deska, upínací Aufspannplatte / Matrizenschuhe / Matrizenhalter / Matrize / Matrizenhalter / Matrize
deska, upínací / deska stolní Spannplatte / Tischplatte Gesenkplatte
deska, žebrovaná Rippenplatte
diagram, postupový Flieβschema
diagram, pracovní Fließkurve
díl ostřihovadla, dolní Abgratenwerkzeug, unter
díl ostřihovadla, horní Oberabgratwerkzeug
díl zápustky, dolní Untergesenk
díl zápustky, horní Obergesenk
díly, potrubní Installationszubehör
díly, strojní Maschineteile
dírka pro únik vzduchu Luftloche
dno ploché / dno, talířové Tellerboden
dno, klenuté Boden, gewölbte
dno, polokulové Halbkugelboden
dno, talířové / dno ploché Tellerboden
doba ohřevu Wärmezeit / Erwärmungszeit
doba styku Berührzeit / Druckberüherzeit
doba styku při zatížení Druckberührzeit
doba výpočtu Berechnungszeiten
dodavatel Lüferant / Versorger
dokování / kování na hotovo Fertigschmieden / Endformen / Endformung
dokování / kování, dokončovací / kování na konečný tvar Fertigschmieden / Endschmieden / Nachschmieden
dopadová rychlost Einschlaggeschwindigkeit
doprava Transport
doprava, příčná Quertransport
dopravník Zubringevorrichtung / Forderer / Transporteur
dopravník, pásový Zuführunsband
doraz Anschlag
doraz, zadní (u nůžek) Hinteranschlag
dosednutí zápustky na doraz Niedersetzen / Aufsetzen / Gesenke an Anschlag fahren
dráha Weg
dráha kovadliny / plocha kovadliny, pracovní Amboẞbahn
dráha, pracovní (beranu) Areitsweg
drát Draht
drážka, výronková Gratspalt / Gratrille / Gratfuge
drsnost Rauheit / Rauhigkeit
drť, ocelová (otryskávací) Stahldrahtkorn / Drahtkorn
držák kovadel Sattelhalter / Sattelträger
držák zápustek (u postupového pěchohvacího automatu) / blok zápustek Gesenkblock
držák zápustky / upínač zápustek Gesenkhalter / Gesenkträger
dřík Schaft
dutina Gravur
dutina dokončovací / dutina, dokovací Fertiggravur / Endgravur
dutina pro otáčivé kování Reckstauchgravur / Rollgravur
dutina, dokovací / dutina dokončovací Fertiggravur / Endgravur
dutina, ohýbací Biegegravur
dutina, pro tvarové spěchování Formstauchgravur
dutina, prodlužovací Reckgravur / Formgravur
dutina, předkovací Forschmiedegravur
dutina, přípravná Formreckgravur
dutina, rozdělovací Reckstauchgravur / Rollgravur / Gesenk zur Verjüngen / Gesenk zum einteilen
dutina, tvarovací Formgravur
dutina, zápustková Gesenkgravur / Gesenkform / Gesenkhohlform
dvojčatění Zwilingsbildung
dvojkus Doppelstück
dvoustajonový Zweiständer-
dynamická zkouška dynamik Probe

E

E / modul pružnosti Elastizitätsmodul / E-Modul
elektrická oblouková pec (EOP) Elektroofen
elektroda pro elektrojiskrové obrábění Elektroerosionelektrode
elektromotor Elektromotor
elektropěchování Elektrostauchen
elektrostruskové přetavování (ESP) Elektroschlagumschmelzen
emise, hlukové Emmissionsgeräusch
energetický stroj (buchar a vřetenový lis) Energiebegränzmaschine
energie Energie
energie úderu Schlagenergie
energie, rázová Arbeitsvermögen
excenter Exzenter
exponent vlivu rychlosti (m) Exponent des Geschwindigkeitseinflusses (m)
exponent zpevnění (n) Verfestigungsexponent

F

fáze (strukturní) Phase
fosfátování Phosphatieren
fotoelasticita Spannungsoptik
fototermometrie Photothermometrie
fréza Fräser
frézka Fräsmaschine
frézka, kopírovací Kopierfräsmaschine / Nachformfräsmaschine
frézování obvodem Umriβfräsen
frézování po vrstvách Zeilenfräsen
frézování, kopírovací Kopierfräsen / Nachformfräsen

G

H

hák, dvojitý Doppelhaken
hák, jednoduchý (jeřábový) Kranhaken
hák, závěsný Lasthaken
hlava (výkovku, předkovku) Kopf
hlava ingotu Blockkokpf
hlava kokily (hlavový nástavec) Kokilekopf
hlavičkování Kopfung
hlazení Schlichten
hliník Aluminium
hloubení zápustky Gesenkgravieren
hloubení, opakované Nachsetzen
hloubka lisu pod podlahou / výška lisu pod podlahou Höhe unter Flur
hloubka protváření Umformtiefe
hloubka zakalení Härtetiefe
hluchota z povolání Berufstaubheit
hluk Geräuscht / Lärm
hluk, impulzní Schlaggeräusch / Schlaglärm
hluk, kovárenský Schmidegeräusch / Schmidelärm
hluk, ustálený Dauergeräusch / Dauerlärm
hlukoměr Geräuschtmeβgerät / Lärmmeβgerät
hmota, žáruvzdorná Masse, feuerfeste
hmotnost padajících částí bucharu Bärmasse / Fallgewicht
hmotnost, vsázková Einsatzgewicht / Bruttogewicht
hnotnost, spotřební Verbrauchsgewicht / Nettogewicht
hodnota, charakteristická Kennwert
hořák Brenner
hořák, regenerační Brenner, regenerativ
hořák, rekuperační Brenner, rekuperativ
hospodárnost (náklady) Wirtschaftlichtkeit
hospodářství, tepelné Wärmewirtschaft
houževnatost Zähigkeit
houževnatost, lomová Bruchzähigkeit
houževnatost, vrubová Kerbslagzähigkeit / Kerbzähigkeit
hrana kvací zápustky k odstřižení výkovku od tyče Schnittkante
hrana, střižná Scherkante
hrana, vztažná / hrana, základní Bezugkante
hrana, základní / hrana vztažná Bezugkante
hrana, zaoblená Kante, gerundete
hranatost Kantigkeit / Eckigkeit
hranice zrn Korngrenzen
hranit Kanten
hrubnutí zrna / růst zrna Kornwachstum / Grobkornbildung
hrubovaný stav Vorbearbeiten Stand
hřídel Welle
hřídel, drážkovaný Keilwelle / Sternkeilwelle / Vielkeilwele
hřídel, hlavní / hřídel, hnací Haupptwelle / Antriebswelle
hřídel, hnací / hřídel hlavní Haupptwelle / Antriebswelle
hřídel, klikový Kurbelwelle
hřídel, klikový (celo)skládaný ganzgebaute Kurbelwelle
hřídel, klikový vykovaný jako brama a soustružený flat geschmiedete Kurbelwelle mit Drehebearbeitung
hřídel, kloubový Gelenkwelle
hřídel, osazený Welle, abgesetzte
hřídel, turbinový Turbinenwelle
hřídel, turbinový skládaný Turbinenwelle, gebaute
hřídel, vačkový Nockenwelle
hřídel, výstředníkový Exzenterwelle
HTU / mřížka, hexagonální těsně uspořádaná Gitter, hexagonal dichteste Kugelpackung /hdp
hydrostatický tlak Druck, hydrostatisches
hygiena, pracovní Arbeishygiene

CH

charakteristika závodu Betriebskennegröβen / Betriebsbeschreibung
charakteristiky kovacích strojů Schmidemaschinenkenngröβen
chladnout erkalten, kalt werden
chlazení zápustek Gesenkkühlen
chod naprázdno Leerlauf / Leergang
chod, nepřetržitý Dauerbetrieb / Flieβarbeit
chromování, difúzní Hartverchromung

I

indukční ohřev Wärmung, inuktieves / Erwärmung, induktive
induktor Heizspule / Induktor / Induktionspule
ingot, kovářský Schmiedeblock / Schmiederohblock
ingot, osmihranný Achtkantblock
ingot, válcový Rundblock
intenzita deformace Vergleichsformänderung
intenzita napětí Vergleichspannung
interval, teplotní Temperaturbereich
izolace Isolierung
izolace, protiotřesová Erschüterungsisolierung / Erschüterunsdämung
izolace, tepelná Wärmeisolierung
izotermické kování Isotermischeschmieden

J

jakost zápustek, povrchová Gesenkoberflächenzustand
jakost, povrchová Oberflächenbeschaffenheit / Oberflächengüte
jamka (vypadlá okuje) Zunderlochh
jehla / ostřina Grat / Gratansatz
jeřáb Kran

K

kadence (úderů) Kadenz
kadence, úderová / kadence, zdvihová Schlagfolge / Hubfolge
kadence, zdvihová / kadence, úderová Schlagfolge / Hubfolge
kalení Härten / Absrecken
kalení plamenem Brennhärten / Flammhärten
kalení v oleji Ölhärtung
kalení v solné lázni Abschrecken im Salzbad
kalení ve vodě Härten in Wasser / Abschrecken in Wassser
kalení, indukční Induktionhärten
kalení, indukční povrchové Oberflächenharten, induktives
kalení, povrchové Oberflächenharten
kalení, řízené z dokovací teploty Abschrecken, kontrolliert aus Schmiedetemperatur
kalení, termální Warmbadharten
kalibr, otevřený Kaliber, offene
kalibr, zavřený Kaliber, geschlossene
kalibrace / kalibrování Flachprägen / Maβprägen / Prägen / Kalibrieren / Nachslagen
kalibrování / kalibrace Flachprägen / Maβprägen / Prägen / Kalibrieren / Nachslagen
kalicí medium Härtemittel
kalicí nádrž Härtebad
kalírna Härterei
kalitelnost härten
kalitelnost Härtbarkeit
kalkulace Kostenberechnung
kapalina hydraulického systému Hydrailikflüssigkeit
kapalina, tlaková Drckflüssigkeit
kapilární zkouška Kapillartest
karbid, slinutý Hartmetall
karbo-nitridace Karbonitridation
karbonitridace / nitrocementování Karbonitrieren
kladivo Hammer
kladivo, hladící Platthemmer / Schlichthammer
kladivo, hladící / sedlík Setzhammer / Platthammer
kladivo, oblé Ballhammer
kladivo, osazovací Setzhammer
kladivo, přitloukací Vorhammer / Vorschlaghammer / Zuschlaghammer
kleště Zange
kleština, přenášecí Zange / Trasportzange / Greifer
klíč pro zkrucování (hřídelů) Vedrehenschlüssel
klíč, maticový Schraubenschlüssel
klín, zápustkový Gesenkkeil
klopný moment Kippmoment
kloub, kulový Kugelgelenk
kmitání Schwingung
koeficient přestupu tepla Wärmeübergangkoeficient
koeficient tření Reibungszahl / Reibwert / Reibungskoefizient
kokila Kokille
kokila A A-Kokille
kokila V V-Kokille
kolík vyražeče Auswerferstift
kolík, vodicí Führungbolz, Führungstift
kolo Rad
kolo, kuželové Kegelrad
kolo, ozubené Zahnrad
kolo, řetězové Kettenrad
kolo, turbinové Turbinenrad
komplex, kovací Schmiedekomplex
komputerizace Rechneranwendung
koncový odpad, zbytek z tyče po řezání Endabfall
konec, vydutý Ende, konvex
konkávní povrch / vlaštovčí ocas Fischschwanz / konkave Oberfläche
konstrukce využívající momentové motory (servo-motory) Servo-Technologie
konstrukce zápustky Gesenkkonstruktion
kontrakce Einchnürung / Kontraktion / Bruchquerschnittsvermeidung
kontrola Kontrolle
kontrola na trhliny Riβprüfung
kontrola povrchové jakosti Oberflächenprüfung
konzola Konsole
korose pod napětím Spanungskorrosion
kotouč (napěchovaný špalík) Scheibe
kotouč (odříznutý z tyče) Scheibe
kotouč, třecí Friktionsscheibe / Reibscheibe
kotouč, turbinový Turbinenscheibe
kotouč, vyděrovaný Scheibe, gelochte
kotva Anker
koule Kugel
koule, mlecí Mehlkugeln
kov Metall
kov, neželezný Nichteisenmetall / NE-Metal
kov, práškový spékaný Sintermetall
kov, přehřátý Metall, überhitzt
kov, žáruvzdorný Metall, hochwarmfestes
kovadlina Amboẞ
kovadlo Sattel
kovadlo, dolní Untersattel
kovadlo, horní Obersattel
kovadlo, kruhové Rundsattel
kovadlo, ploché Flachsattel
kovadlo, tvarové Formsattel
kovadlo, úhlové Winkelsattel / Spitzsattel
kování Schmieden / Schmiedung
kování bez úkosu Schrägelosschmieden
kování do délky / prodlužování Recken / Reckschmieden / Strecken
kování do kulata / kulacení Rundschmieden / Kanten brechen
kování jako dvojkus Doppelstückschmieden
kování kyvnou zápustkou / kování, orbitální Schmieden in Taumelgesenk
kování na bucharu Schmieden unter dem Hammer
kování na hotovo / dokování Fertigschmieden / Endformen / Endformung
kování na hrubo / kování, hrubé Grobschmieden, Rohschmieden
kování na jeden ohřev Schmieden aus einer Hitze
kování na konečný tvar / dokování / kování, dokončovací Fertigschmieden / Endschmieden / Nachschmieden
kování na kovacích válcích Reckwalzen / Schmiedewalzen
kování na lisu Schmieden in Pressen / Schmieden unter der Presse
kování na protiúderovém bucharu Schmieden unter dem Gegenschlagammer
kování na trnu Schmiden auf Dorn / Hohlschmieden
kování na trnu / rozkování na trnu / rozšiřování na trnu Aufweiten am Dorn / Schmieden am Dorn
kování na vodorovném kovacím stroji Schmieden auf der Horizontal-Schmiedemachine
kování práškových kovů Sinterschmieden
kování prášku Metalpulverschmieden
kování s výronkem Formpressen mit Grat
kování tlakem Schmieden durch Druck
kování úderem Schmieden durch Schlag
kování v jednom žáru Schmieden in einer Hitze
kování v uzavřené zápustce / kování, bezvýronkové Gesenkschmieden ohne Grat / Gratlosschmieden
kování výkyvnou zápustkou / tváření, orbitální Orbitalschmieden / Axial-Gesenkwalzen
kování zápustek v mateční zápustce Meistergesenk verfahren
kování, automatické Schmieden, automatisches
kování, bezvýronkové gratloses Schmieden
kování, bezvýronkové / kování v uzavřené zápustce Gesenkschmieden ohne Grat / Gratlosschmieden
kování, dokončovací / dokování / kování na konečný tvar Fertigschmieden / Endschmieden / Nachschmieden
kování, hnízdové (např. jedna příruba uvnitř druhé) Nestschmieden
kování, hrubé / kování na hrubo Grobschmieden, Rohschmieden
kování, izotermické (v zápustkách ohřátých na vysokou teplotu) Schmieden, isothermes / Schmieden, isothermiches
kování, orbitální / kování kyvnou zápustkou Schmieden in Taumelgesenk
kování, podélné (podél vláken) Längschmieden
kování, postupné Schmieden, incrementalles
kování, postupové Schmiedung, progresive
kování, přesné Genauschmieden / Ferigschmieden / nah zum Endlichgestalt
kování, příčné (napříč vláken) Querschmieden
kování, radiální Radialschmieden / Durchlaufschmieden
kování, robotizované kování Schmieden, roboterunterstützes
kování, rotační / redukování Rundkneten / Rundschmieden / Rundhämmern
kování, ruční Handschmieden
kování, řízené Gesteuertschmieden
kování, strojní Maschinenschmieden
kování, v n pozicích Schmieden in n Gravur
kování, v dokovací dutině Schmieden im Endgravur
kování, v otevřené zápustce Schmieden in geöfnet Gravur
kování, v uzavřené zápustce Schmieden in geschlossenen Gravur
kování, věžové zwei Ringe Technologie
kování, vícesměrné Schmieden, mehrachsische / Mehrkernschmieden
kování, volné Freiformschmieden
kování, vysokou energií Hochenergieschmieden
kování, z kusu (pro jeden výkovek) Schmieden vom Stück
kování, z taveniny Fließigpressen
kování, z tyče (pro více výkovků) Schmieden von der Stange
kování, za polohřevu / kování, za polotepla Halbwarmschmieden
kování, za polotepla / za polohřevu Halbwarmschmieden
kování, za studena Kaltschmieden
kování, za tepla Warmschmieden
kování, zápustkové Gesenkschmieden
kování, zápustkové bez výronku Gratlosschmieden
kování, zápustkové s výronkem Gesenkschmieden / Gesenkschmieden mit Grat
kovaný geschmiedet
kovaný v zápustce gesenkgeschmiedete
kovárna, průmyslová Schmiedeberieb / Schmiedewerkstatt
kovárna, ruční Schmiede
kovárna, volných výkovků Freiformschmiede
kovárna, zápustková Gesenkschmiede
kovář, ruční Schmied
kovář, strojní Schmied
kovář, umělecký Kunstschmied
kovat schmieden
kovat jako vícekus Schmieden in Doppel-/ Dreifach-/ Vierfachgravur
kovat na hrubo grobschmieden, rohschmieden
kovatelnost / kujnost Schmiedebarkeit
kovátko / polozápustka Schlichtklemme / Federklappe / Formgesenk / Auflegeeisen
kovy, neželezné NE-Metalle (Nichteisene Metalle)
kovy, železné Eisenwerkstoffe
kozly pod trn Bocksattel
KPC / mřížka, kubická plošně centrovaná Gitter, kubisch-raumzentriert / krz
kritérium porušení Beshädigungskriterium
kroužek Ring
kroužek, hladký Glattring
kroužek, ložiskový Lagerring
kroužek, plochý Flachring
kroužek, profilovaný Profilring
kroužek, profilovaný na vnějším obvodu Auẞeroberflächeprofilrings
kroužek, profilovaný na vnitřním obvodu Inneroberflächeprofilrings
kroužek, střižný Preẞscheibe, loser
kroužek, válcovaný Ring, gewalzter
kroužek, vysoký Buchse
kroužek,válečkového ložiska Rollenlagerring
krut Verdrehung
křehkost Sprödigkeit
křehkost za modrého žáru Blausprödigkeit
křídel, předlohový Vorgelegewelle / Zwischenwelle
křivka tečení Kriechkurve
křivka zpevnění Vervestungskurve
křížové (třístranné) prokování Schmieden, kreuzige
KSC / mřížka, kubická prostorově centrovaná Gitter, kubisch-flächzentriert / kfz
kujnost Schmiedebarkeit
kujnost / kovatelnost Schmiedebarkeit
kulacení / kování do kulata Rundschmieden / Kanten brechen
kužel, patní (u ingotu) Fuβsand
kvalita, vnitřní Innerqualität

L

lamač Brecher
lámání Brechen
lámavost za bílého žáru Weiẞsprödigkeit
lano Seil
lapování Läppen
lapování, dokončovací Strahlläppen
lapování, hrubovací Druckstrahllappen
lašna / spojka Lasche, Verbindungstück
lázeň, kalicí Härtebad
lázeň, mořící Beizbad, Beize
lázeň, nitridační Nitriersalzbad
lázeň, solná Salzbad
leptadlo Ätzmittel
leptání Ätzen
leštění Polieren
leštění, elektrolytické Polieren, elektrolytisches
lícování Passung
linie toku (kovu) Stromlinie / Bahnlinie
lis Presse
lis kloubový / lis, kolenopákový / lis, kolenový Kniehebelpresse
lis pro izostatické lisování HIP – Presse, heiß isostatische
lis pro kování za studena Kaltfließpresse
lis pro orbitální kování / lis, kovací s kyvnou zápustkou Taumelschmiedepresse
lis s otevřeným rámem / lis s rámem C / lis s vyložením Presse, ausladene / Presse mit Ausladung
lis s podélným hřídelem Presse mit Längswellenantrieb
lis s příčným hřídelem Presse mit Querwellenantrieb
lis s rámem C / lis s otevřeným rámem / lis s vyložením Presse, ausladene / Presse mit Ausladung
lis s vyložením / lis s rámem C / lis s otevřeným rámem Presse, ausladene / Presse mit Ausladung
lis se dvěma manipulátory Zwei-manipulatoren-Betrieb
lis uzavřený / lis, dvoustojinový Zweiständerpresse
lis vodorovný pěchovací / stroj, vodorovný kovací Wagerecht-Stauchmaschine / Horizontalstauchmaschine / Wagerechtstauchmaschine
lis, čtyřsloupový Viersäulenpresse
lis, děrovací Lochresse
lis, dolnotlaký hydraulický / lis, dolůtažný Presse mit Unterflurantrieb / Presse mit Unterflurbauart / Unterdrckpresse, hydraulische
lis, dolůtažný / lis, dolnotlaký hydraulický Presse mit Unterflurantrieb / Presse mit Unterflurbauart / Unterdrckpresse, hydraulische
lis, dolůtlačný / lis, hornotlaký Presse mit Oberflurantrieb / Presse von Oberflurbauart / Oberdruckpresse
lis, dvojčinný Presse, doppelwirkende
lis, dvourázový Doppelschlagpresse / Doppeldruckpresse
lis, dvousloupový Zweisäulenpresse
lis, dvoustojinový / lis uzavřený Zweiständerpresse
lis, excentrický Exzentricpress
lis, hornotlaký / lis, dolůtlačný Presse mit Oberflurantrieb / Presse von Oberflurbauart / Oberdruckpresse
lis, hydraulický Presse, hydraulische / Wasserdruckpresse
lis, hydraulický s akumulátorem Presse mit Akumulator, hydraulische
lis, izostatický Presse, isostatische
lis, jednostojinový Einstandpresse
lis, kalibrovací Kalibrierpresse
lis, klikový Kurbelpresse
lis, klínový Keilpresse
lis, kolenopákový / lis, kolenový / lis kloubový Kniehebelpresse
lis, kolenový / lis, kolenopákový / lis kloubový Kniehebelpresse
lis, kovací Schmiedepresse
lis, kovací rychloběžný Schmiedepresse, schnellaufende
lis, kovací s kyvnou zápustkou / lis pro orbitální kování Taumelschmiedepresse
lis, ležatý / lis, vodorovný Horizontalpresse
lis, mechanický kovací Schmiedepresse, mechanische
lis, na koule, postupový pěchovací Kugelpresse, automatische
lis, na kování šroubů Bolzenpresse
lis, na matice, postupový pěchovací Mutterstauchpresse, automatische
lis, na matky Mutternpresse
lis, ohraňovací Abkantpresse
lis, ohýbací Biegepresse
lis, olejohydraulický Presse, ölhydraulische
lis, ostřihovací Abgratpresse
lis, parohydraulický Dampfhydraulischepresse
lis, pěchovací Stauchpresse
lis, pěchovací (na hlavy šroubů) Kopfstauchpresse
lis, pěchovací jednorázový Einschlagpresse / Eindruckpress
lis, postupový Stuffenpresse / Mehrstufenpresse
lis, postupový pěchovací Mehrstaufenstauchpresse / Warmpresse, mehrstufige / Mehrstufenwarmschmiedepresse / Mehrstufenpresse
lis, pro volné kování Freiformschmiedepresse
lis, pro vtlačování za studena Kalteinsenkpresse
lis, pro zápustkov kování Gesenkschmiedepresse
lis, protlačovací Fließpresse / Stangpresse
lis, razicí Prägpresse
lis, rovnací Richtpresse
lis, speciální Sonderpresse
lis, třecí Reibpresse
lis, třecí vřetenový Reibspindelpresse
lis, třípolohový postupový Dreistufenpresse
lis, vačkový Nockenpresse / Nockenscheibepresse
lis, vícecestný kovací Mehrkernschmiedepresse / Klemmatrizenpresse
lis, vícečinný Presse, mehrfachwirkende
lis, vícerázový Mehrfachdruckpresse
lis, vícestupňový Mehrstufenpresse
lis, víceúčelový Mehrzwekpresse
lis, Vincentův třecí Vincentpresse
lis, vodorovný / lis, ležatý Horizontalpresse
lis, vřetenový Spindelpresse
lis, vtlačovací (pro zápustkové dutiny) Einsenkpresse
lis, výstředníkový Exzenterpresse
lisař Stanzer
lisování plechů Blechpressen
lisování práškových kovů Pulverschmieden
lisování za tepla, izostatické Wärmeisostatichepressen
lišta, vodící Führungsleiste
litá (ocel) gegosene (Stahl)
lití do vakua Vakuum gießen
lití spodem Gieẞen vom Boden
lití, tlakové Druckgießen
litina Gußeisen
litina, tvárná Gußeisen mit Kugegraphit
lom / zlomení Bruch / Bruchung
lom, křehký Sprödbruch
lom, únavový Dauerbruch / Ermüdungsbruch
lomová houževnatost Bruchzähigkeit
lomové chování Bruchverhalten
lopatka, turbinová Turbinenscheufel
lože, chladicí Kühlbett
ložisko Lager
ložisko, kuličkové Kugellager
lpět (o okujích) haften

M

magnetická prášková zkušební metoda Magnetikpulvertesting
makrolept Makroätzung
makrostruktura Macrostrukture
malta, žáruvzdorná Mörtel, feuerfeste
manipulace Handhabung / Manipulation
manipulace pomocí přenášeče Transfermanipulation
manipulace pomocí výstupku Stiftmanipulation
manipulátor Manipulator
manipulátor, kolejový Manipulator, schienengebundener
manipulátor, kovací Schmiedemanipulator
manipulátor, mazací Schmiermanipulator
manipulátor, sázecí Chargiermaschine
manipulátor, sázecí na pneumatikách Chargiermaschine
manipulátor, závěsný Hängemanipulator
mapa hlučnosti Lärmkarte
mateiál, výchozí ke kování Ausgagwerkstoff
materál, výchozí pro kování Schmiede Vormaterial
materiál Werkstoff
materiál je stlačen Material is gedruckt
materiál, litý Gießmaterial
materiál, modelový Modelwerkstoff
materiál, nástrojový Werkzeugstoff
materiál, tvárný Material, formbares / ~. Plastisches
materiál, tvářený Umgeformstoff
materiál, tyčový Stangenwekstoff
materiál, žáruvzdorný Werkzeugstoff, warmfester
materiály pro letecký a kosmický průmysl Luft- und Raufahrwerkstoffe
matice Mutternpresse
matrice a razník Matrize und Stempel
mazání zápustek Gesenkschmierung
mazání, centrální Zentralschmierung
mazat schmieren
mazivo Schmiermittel / Schmierstoff
mazivo, fosfátové Phosphat-Schmierstoff
mazivo, MoS2 Molybdändisulfid-schmierstoff
mazivo, skelné Glasschmierstoff
mechanické zkoušky Probe, mechanische
mechanismus, podávací Zuführeinrichtung
mechanizace Mechanisierung
měření Messung
měření času Zeitmessung
měření délky Längemessung
měření drsnosti Rauheitsmessung
měření hlučnosti Geräuschmessung
měření napětí Spannungmessung
měření otáček Drhzahlmessung
měření povrchu Obrflächmessung
měření práce Arbeitsmessung
měření síly Kraftmessung
měření teploty Temperaturmessung
měření tlaku Druckmessung
měření tloušťky Dickmessung
měření tvrdosti Härtemessung
měření úhlové rychlosti Winkelgeschwindigkeitsmessung
měřidlo, bezdotykové Meẞvorrichtung, berührungslose
metalografické zkoušení Metallographischeprüfung
metalografie Metallographie
metalurgie, prášková Pulvermetalurgie
metoda horní meze Oberlimitmethode
metoda konečných prvků MKP Finite-Elemente-Methode
mez kluzu Fließgrenze / Streckgrenze / Dehngrenze
mez kluzu, smluvní 0,2 Dehngrenze
mez pevnosti Festigkeitgrenze / Bruchgrenze / Bruchfestigkeit / Zerreißgrenze
mez pevnosti při tečení Kriechgrenze
mez pevnosti v krutu Verdreh(ungs)festigkeit / Torsionfestigkeit
mez pevnosti v tahu Zugfestigkeit / Zerreißfestigkeit / Zerreißfestigkeitgrenze
mez pevnosti v tlaku Druckfestigkeit
mez pevnosti ve střihu Abscherfestigkei / Scherfestigkeit
mez pružnosti Elastizitätsgrenze
mez tažnosti, 0,2 % Dehnungsgrenze, 0,2 %
mez tečení Kriechgrenze
mez únavy Ermüdungsgrenze / Ermüdungsfestigkeit / Dauerfestigkeit
mez únavy, časovaná Dauerfestigkeit (endliche Zeit)
mezera mezi sloupy (lisu) Abstand zwischen den Pressensäulen
mezipánev Zwischenphanne
minimální ekonomická výrobní série Produktionsserie, minimale wirtschaftliche
model procesu Prozessmodel
model, tuho-plastický Model, starr-plastisches
model, výpočetní Berechnungsmodell
modelování metodou konečných prvků Finite Element Modellierung / FEM Element
modelování procesu Prozessmodelierung
modelování, číslicové Numerischmodelierung / Simulieren, numerisch
modelování, fyzikální Physikalischmodelierung
modul pružnosti / E Elastizitätsmodul / E-Modul
modul, pružnosti / modul Youngův Elastizitätsmodul / Young´s modul
modul Youngův / modul, pružnosti Elastizitätsmodul / Young´s modul
moment, kolopný (manipulátoru) Zangenklemmoment
moření Beizen
moření, nadměrné (u hliníkových výkovků) Überätzung
mořírna Beizwerkstatt
mosaz Messing
mrtvá poloha (klikového lisu) Lage, tot / Totlage / Totpunktstellung (Kurbelpresse)
mřížka, hexagonální těsně uspořádaná / HTU Gitter, hexagonal dichteste Kugelpackung /hdp
mřížka, krystalová Kristalgitter
mřížka, kubická plošně centrovaná / KPC Gitter, kubisch-raumzentriert / krz
mřížka, kubická prostorově centrovaná / KSC Gitter, kubisch-flächzentriert / kfz
můstek Gratbahn / Gratsteg
můstek s brzdicím žlábkem Staurille

N

náboj kola Radnabe
náklady Kostenberechnung
náklady na ohřev Wärmekosten / Erwärmungskosten
náklady, režijní Gemeinkosten
náklady, výrobní Herstellungskosten / Fertigungskosten
náklady, zpracovací Arbeitskosten
naklínovat aufkeilen / festkeilen
nákovek Schmiedeansatz
nakrucování / zkrucování Verdrehen
nalepování materiálu na povrch zápustky Verkleben des Materials mit der Werkzeugoberfläche
naleptání makrostruktury Makrostruktureanätzen
nanášení ochranné vrstvy (na zápustku) Beschichtung (an Gesenke)
nanášení ochranné vrstvy laserem Laser-Oberflächenbehandlung / LST
napěchování (konce špaliku nebo tyče) Anstauchen
napěchovaný špalík / předkovek typu kotouče gestauchte Wekstück
napětí Spannung
napětí, hlavní Hauptspannung
napětí, hydrostatické Hydrostatischspannung
napětí, kontaktní Kontaktspannungen
napětí, lomové Bruchspannung
napětí, na mezi kluzu Fließspanung
napětí, skutečné Umformspannung
napětí, smluvní
napětí, smykové Schubespannung
napětí, tahové Zugspannung
napětí, tlakové Druckspannung
napětí, zbytkové Restspannung / Eigenspannung
náprava, trubková Achsrohr
násada kladiva Hammerheft / Hammerstiel
nasadit na trn aufdornen
nastavení Einrichtung / Einsetzen
nastavení délky zdvihu / stavění délky zdvihu Stöẞelhubveranstellung / Hubveranstellung
nástroj Werkzeug
nástroj, kalibrovací Kalibrierwerkzeug
nástroj, keramický Schmiedewerkzeug
nástroj, kovací Werkzeug, keramische
nástroj, obráběcí Werkzeug für Bearbeitung
nástroj, ohýbací Biegeprisma
nástroj, opotřebený Werkzeug, verschliessenes
nástroj, otáčivý Werkzeug, rotierendes
nástroj, segmentový (pro kovací válce) Walzsegment
nástroj, tvářecí u kovacích válců Umformwerkzeug
nástrojárna Werkzeugmacherwerkstatt
nástroje, děrovací Lochwerkzeuge
nástroje, tvarové Formwekzeugen
násypka, vibrační Vibrationsmagazin
nátěr stěny kokily Wandanstrich
natírat (mazadlem) Schmieren
nátrubek Stub
nátrubky, nakované Geschmiedestutzen
nauhličení Aufkohlen
navařování Auftragschweißung, Anschweißung
naznačování (žlábkování) Einkehlen
nedotečení Unterfüllung
nedotečení / nedotvarování Unfüllung
nedotvarování / nedotečení Unfüllung
nemoc z povolání Berufskrankheit
nepřerušovaný průběh vláken Faserverlauf, kontinuirlich
nesouosost Ungleichachsigkeit
nespojitosti (detekovatelné UZ) Unkohärenz
nístěj Herd
nitridace Nitrieren
nitridace, iontová Ionnitrieren
nitridace, plynová Gasnitrieren
nitrocementování / karbonitridace Karbonitrieren
nízkookocyklová únava geringe zyklische Ermüdung / Ermüdung bei niedrigen Zyklen
normalizace (druh tepelnéo zpracování) Normalisieren
normalizace (normování) Standardisierung / Normung
normy Normen
normy hlučnosti Lärmebestimmungsnormen / Geräuschbestimmungsnormen
normy, kovářské Schmiedenormen
nos kladiva Finne / Pinne / Schmalbahn
nosnost Tragkraft
nosnost (robotu) Tragkraft
nože nůžek Scherenmesser
nůžky Schere
nůžky na střihání tyčí Stangenshere / Knüpelschere
nůžky, klikové Kurbelschere
nůžky, letmé Schere, fligende
nůžky, mechanické Schere, mechanische
nůžky, sochorové Knüppelschere
nůžky, strojní Maschinschere

O

objímka (průtlačnice) Rezipient / Blockaufnehmer
objímka / zděř Schrumpfring / Matrizenfassung
oblast opotřebení Verschleißbereiche
oblast segregací Seigerungsgebiet
oblast ztížené deformace der Bereich der verzerrten Deformation
obohacování kyslíkem Anreicherung mit Sauerstoff
obrábění ve vodním prostředí, elektrojiskrové Funkenerosion unter Wasser
obrábění zápustky, dokončovací Gesenkbearbeitung
obrábění, elektrochemické Bearbeiten, elektrochemisches / Abfasen, elektrochemisches
obrábění, elektrojiskrové Elektroerosionbearbeitung / Funkerosion / Elektroerosion / Funkabtragen
obrábět celý povrch bearbeiten, ganze Oberfläche
obracení Wenden
obrobek Werkstück
obrobitelnost Bearbeitkeit / Zerspanungbearbeitkeit
obruč Reifen / Radreifen / Radbandage
obrušování Abschleifen, Abschliff
obsluha (činnost) Bedienung
obsluha pece Ofenführung / Ofenbedienung
ocel Stahl
ocel HSLA Stahl HSLA
ocel na kuličková ložiska Kugellagerstahl
ocel na válečková ložiska Walzlagerstahl
ocel, austenitická Stahl, austenitischer
ocel, cementační Einsatzstahl
ocel, čtyřhranná / tyč, čtyřhranná Vierkant / Vierkantstahl
ocel, feritická Stahl, ferritischer
ocel, chrommanganová Chrom-Mangan-Stahl
ocel, chromniklová Chrom-Nickel-Stahl
ocel, chromová Chromstahl
ocel, jemnozrnná Feinkornstahl
ocel, konstrukční Baustahl
ocel, kruhová / tyč, kruhová Rrundeisen / Rundstahl / Rundstabe
ocel, legovaná Stahl, legierter
ocel, manganová Manganstahl
ocel, martenzitická Stahl, martensinitischer
ocel, mikrolegovaná Stahl, mikrolegierte
ocel, nástrojová Werkzeugstahl
ocel, nerezavějící Nichtrostendestahl
ocel, niklová Nickelstahl
ocel, nízkolegovaná Stahl, niedriglegierte
ocel, prcipitačně vytvrditelné feriticko-perlitická (AFP) ausscheidungshärtender ferritisch-perlitischer Stahl (AFP)
ocel, rychlořezná Snellarbeitstahl
ocel, stárnoucí martenzitická Stahl, maraging
ocel, šestihranná / tyč, šestihranná Sachskant / Sechskantstahl
ocel, tažená tyčová Stabstahl, gezogene
ocel, tyčová (válcová) Stabstahl
ocel, vakuovaná Vakumstahl
ocel, válcovaná Walzstahl
ocel, vysokolegovaná Stahl, hochlegierte
ocel, zápustková Gesenkstahl
ocel, žáropevná Hochwarmfestestahl / Stahl, warmfester
ocelolitina, litá ocel Gußstahl
oddělování zrn (při kování hliníku a jeho slitin) Kornsepartion / Kornabtrennung
oděv, ochranný Schutzkleidung
odhlučnění Lärmabwehr / Lärmschutz
odlehčení (lisu) Entlastung
odlévání, plynulé Stranggießen
odlitek Gußstück
odlitek kovací dutiny Abguß von Schmiedekammer
odokujování Entzundern, Entzunderung
odokujování, hydraulické Entzundern mit Presswasser
odolnost proti opotřebení Verschleißwiderstand / Verschleißfestigkeit
odolnost proti střídavému zatížení Belastbarkeit bei Dauerwechselbeanspruchung
odolnost proti tepelným rázům Wermewechselbeständigkeit
odolnost proti změnám teploty Temperaturwechselbeständigkeit
odolnost proti zokujení Oxidationsbeständigkeit
odolnost proti zokujení za vysokých teplot Zunderbeständigkeit bei hohe Temeraturen
odolnost, korozní Korosionsbeständigkeit
odpad od hlavy a paty Kopf- und Bodenabfall
odpevnění Entfestigung
odpor, deformační (přetvárný) Umformwiderstand / Formänderungswiderstand / Verformungswiderstand
odpor, přirozený deformační (přetvárný) Fließspannung / Formänderungsfestigkeit
odpružení Abfederung / Rückfederung / Rückläufige Formänderung
odsávání spalin Absaugung von Rauch
odseknutí (hlavy) Abschneiden (von Kopf)
odstavení stroje Maschinenstillstand
odstranění (vnitřního) pnutí Innerspannungbeseitigung
odstranění vadné části mech. obráběním Entfernen des defekten Teils mit mechanischem Bearbeitung
odstranit pnutí entspannen
odstraňování okují, mechanické v bubnech Scheuern / Trommelentzunderung / Tromeln
odstraňovat okuje entundern
odtah spalin Rauchgasabzug
oduhličení Entkohlung / Entkohlen
oduhličení, povrchové Randentkohlung
ofukování zápustek Gesenkblasen / Gesenkausblasen
ohřev Wärmen / Erwärmung / Hützen
ohřev prouděním Wärmen, konvektives / Erwärmung, konvektive
ohřev, bezokujový Wärmenzunderfreies / Erwärmungzunderfreie
ohřev, elektrický Wärmen, elektrisches / Erwärmung, elektrische
ohřev, indukční Wärmen, induktives / Erwärmung, induktive
ohřev, kovářský Schmiedehitze
ohřev, nízkookujový Wärmen, zunderarmes / Erwärmung, zunderarme
ohřev, odporový Widerstanderwärmung
ohřev, postupný Wärmen, allmählich
ohřev, přímý odporový Wärmen, konduktives / Erwärmung, konduktive / Widerstanderwärmen
ohřev, rychlostní Schnellerwärmung
ohřívačka Wärmeanlage / Erwärmungsanlage
ohřívačka, indukční Induktionsanlage / Induktionsofen
ohřívat erhitzen / erwärmen
ohyb Biegung
ohyb U U-Biegung
ohyb V V-Biegung
ohyb, tříbodový Dreipunktbiegen
ohýbadla Biegewerkzeuge
ohýbání Biegen
ohýbání Biegung
ohýbatelnost Biegefähigkeit
ochlazování na vzduchu Luftkühlung
ochlazování nástrojů Werkzeugkühlung
ochlazování, zrychlené Abkühlung, beschleunigte
ochrana a bezpečnost práce Arbeits- und Sicherheitschutz
ochrana práce Arbeitschuts
ochrana proti oxidaci Oxydationschutz
ochrana proti přetížení / pojistka proti přetížení Überlastsicherung / Überlastungssicherung
ochrana proti přetížení, hydraulická / pojistka proti přetížení, hydraulická Überlastsicherung, hydraulische / Überlastungssicherung, hydraulische
ochrana před zokujením Zunderschutz
ochrana sluchu Gehörschutz
ochrana, korozní Korrosionschutz
ochrana, protihluková Lärmawehr / Lärmschutz
ojnice Pleuel / Pleuelstange
okuje Zunder
okuje, primární Primarzunder
olej, mazací Schmieröl
olej, plynový Gasol
olej, topný Heizöl
omezení toku kovu Metallfließabschränken
omezení zdvihu Hubbegrenzung
omílání Trommeln / Rommeln / Scheuern
opal / propal Abbrand
opatření, protihluková Lärmekampfung
operace, dokončovací Ausgabeoperation
operace, pomocné Hilfsoperation
operace, přípravná vorbereitende Operation
operátor / řidič (bucharu, lisu) Hammerführer / Pressführer
opotřebení Verschleiß
opotřebení zápustky Gesenkverschleiß
opracování na čisto, ruční Fertigbearbeiten von Hand
oprava Reparatur
oprava nístěje Herdreparatur
optimalizace Optimierung
osa (geometrická) Achse / Mittlinie
osa (strojní součást) Achse / Mittlinie
osa silového působení Kraftwirktlinie
osádka (pětičlenná o.) Besatzung / Belegschaft (von 5 Manner)
osazení Absatz
osazování Absetzen / Absetzung
osazovat absetzen
osové vady Achseunhomogenität
ostřihnout abgraten / entgraten
ostřihovadlo Abgratwerkzeug / Abrgatgesenk / Abgrater
ostřihovadlo, sdružené (ostřih výronku a děrování) Kombi-Abgratwerkzeug (abgraten und lochen)
ostřihování Abgraten
ostřihování výronku Abgraten / Entgraten
ostřik zápustek Gesenksprühen / Gesenkabsprühen
ostřina / jehla Grat / Gratansatz
ostřižení a prostřižení Abgraten und Durchlochen
ostřižení výronku Abgraten
osvědčení výrobce Werksbescheinung
otáčedlo (pro volné kování) Wendevorrichtung
otáčení Drehen
otěr Verschleiß
otěruvzdornost Verschleißwiderstand
otevření / výška, světlá Öfnung / Höhe, lichte
otevření (u bucharu) / průchod nad šabotou Durchgan oberhalb der Schabotte
otisk dutiny pomocí olova Hohlraumabdruck aus Blei
otryskávání Strahlen
otřep Gratansatz
otřes Erschütterung
otvor v beranu Loch im Sössel / Zapfenloch
otvor ve stole / porpad ve stole Loch im Tisch / Tischöffnung
otvor, odvzdušňovací Entlüftung
ovládání, mechanické Steuerung, mechanische
oxalátování Oxalieren

P

páka Hebel
páka, řídicí Lenkhebel
palivo Brennstoff
palivo, nízkosirnaté Brennstoff mit niedrigen Schwefelgehalt
pás, dopravní Födeband
pásmo deformace Umformzone
pastorek Trieb / Triebrad / Ritzel
pata ingotu Blockfuß, Boden
pec Ofen
pec pro infraohřev Infaredofen
pec pro kalení do lázně Warmbadofen
pec pro příhřev Ofen zum Nachwärm
pec pro rychlostní ohřev Schnellerwärmungsofen
pec pro tepelné zpracování Wärmebehandlungsofen
pec s ochrannou atmosférou Schutzgasofen
pec s otočnou nístějí Drehherdofen / Drehofen / Karusellofen
pec s výjezdnou nístějí Herdwagenofen
pec, elektrická Elektroofen
pec, fluidní Wirbelschichofen
pec, karuselová Karuseloffen
pec, karuselová Drehhherdofen / Drehofen / Karuselofen
pec, komorová Kammerofen
pec, kovářská Schmiedeofen
pec, kroková Hubbalkenofen
pec, laboratorní komorová Kastenofen
pec, narážecí Stoßofen
pec, nízkoinerční Ofen mit nidrige Speichererwärme
pec, odporová Widerstandofen
pec, ohřívací Anwärmeofen / Wärmeofen
pec, olejová Ofen, ölbeheizter
pec, palivová Ofen, brennstoffbehezter
pec, plynová Gasofen
pec, průběžná Durchlaufofen / Wanderofen
pec, strkací Stoßofen
pec, štěrbinová Spalteofen
pec, tunelová Tunnelofen
pec, vakuová Vakuumofen
pec, válečková Rollenofen
pec, vertikální šachtová Schachtofen, vertikaler
pec, vozová Herdwagenofen
pec, žíhací Glüheofen
pec, žlábková Rilenherdofen
pěchovačka Statiker / mechanische Stauchpresse / Mehrstempel-Schmiedepresse
pěchování Stauchen / Stauchenschmieden / Schmiedestauchen
pěchování za studena Kaltstauchen
pěchování za studena na automatech Kaltsteuchen, automatisches
pěchování, dokončovací (hlavy) Fertigstauchen (des Kopfes)
pěchování, místní Stauchen mit Verdickung
pěchování, postupové Mehrfachstauchen / Mehrstufenstauchen
pěchovnice Stauchmatrize
pěchovník Stauchstempel
perlík Vorhammer / Vorschlaghammer / Zuschlaghammer
pero (k upínání na rybinu) Haltestein
pevnost Festigkeit
pevnost, přetvárná Umformfestigkeit
pevnost, v tahu Zugfestigkeit
pevnost, v tlaku Druckfestigkeit
pevnost, ve střihu Scherfestigkeit
pila, kotoučová / pila, okružní Kreissäge / Kreissägemachine
pila, okružní / ~ kotoučová Kreissäge / Kreissägemachine
písek, ocelový Stahlkies
pískování Sandstrahlen
píst Kolben
pístnice Kolbenstange
plasticita Plastizität / Bildsamkeit
plasticita / tvárnost Bildsamkeit
plastický plastische
plastometr Plastometer
plátování Plattierung
plech tenký Blech, dünn
plech tlustý Blech, dick
plnění zápustky Gesenkfüllung
plnicí nádrž Fühlenbehälter
plocha beranu upínací Stösselschpanfläche
plocha kovadliny, pracovní / dráha kovadliny Amboẞbahn
plocha nístěje Herdfläche
plocha průmětu výkovku Projectionsfläche
plocha stolu, upínací Tischschpanfläche
plocha, dělící (nerovná) Teilfläche
plocha, dorazová (nástrojů) / plocha, dosedací Aufslagfläche / Stoßfläche
plocha, dosedací / plocha, dorazová (nástrojů)
plocha, styčná Kontaktfläche / Wirkfuge / Berührungsdfläche
plocha, upínací Aufspänfläche
plocha, vztažná / ~, základní Bezugsfläche
plocha, základní / plocha, vztažná Bezugsfläche
ploska kladiva Hammerbahn
ploštění Breiten
plunžr Tauchkolben / Plungerkolben /Plunger
plunžr, zpětný Hubkolben / Rückzugkolben
plyn, zemní Erdgas
plyn, zkapalněný Flüssiggas
pnutí, tepelné Wärmespannung
pnutí, vnitřní Eigenspanung / Innerspannung
pnutí, zbytkové Restspannung
počet úderů Schlagzahl
počet zdvihů Hubzahl
podavač Greifer
podavač špalíků Klotzförderer (dopravník) / Klotzzubringer (vozík)
podávání Zuführung
podávat materiál (do stroje) vorschieben
podíl houževnatého lomu (u vrubovky) der Anteil des Zähbruch
podíl křehkého lomu Anteil der Scherfraktur
podložka Unterlage / Unterlagescheibe
podložka při rozkovávání kotoučů untere Amboßplatte / Unterlage beim Scheibenschmiedung
podmínky, dodací Lieferbedingungen
podmínky, okrajové Randbedingungen / Randwertermittlung
podmínky, pracovní Arbeitsbedingungen
podmínky, přejímací Abnahmebedingungen
podmínky, technické Bedingungen, technische
pohon / ústrojí, hnací Antrieb
pohon bucharu Hammerantrieb
pohon lisu Pressenantrieb
pohon tlakovou vodou Druckwasserantrieb
pohon, akumulátorový Akkunantrieb
pohon, klikový Kurbelantrieb
pohon, kolenopákový Kniehebelantrieb
pohon, olejový Druckölantrieb
pohon, pístový Kolbenantrieb
pohon, přímý (u hydraulického lisu) Direktantrieb
pohyb beranu dolů Niedergang des Stöẞel
pohyb beranu nahoru Aufwärtsbevegnung des Stöẞel
pohyb, kruhový Kreisbewegung
pochod, pracovní Arbeitsverfahren
pojezd manipulátoru Manipulatorfahren, Manipulatorfahrt
pojistka proti přetížení / ochrana proti přetížení Überlastsicherung / Überlastungssicherung
pojistka proti přetížení, hydraulická / ochrana proti přetížení, hydraulická Überlastsicherung, hydraulische / Überlastungssicherung, hydraulische
pojistka, střižná Schersicherung
pokles teploty Temperaturesenkung / Temperatureabfall
pole skluzových čar Gleitlienienfeld
pole, deformační / rozložení deformací Umformungsfeld
pole, napěťové / rozložení napětí Spannungsfeld
pole, rychlostní Geschwindigkeitsfeld
pole, teplotní pole / rozložení teplot Temperaturfeld / Temperaturverteilung
pole, toleranční Toleranzfeld
poloha, dolní mrtvá / úvrať, dolní Totpunkt, unterer / Totlage, untere
poloha, horní mrtvá / úvrať Totpunkt, oberer / Totlage, obere
polohování Positionieren
poloměr ohybu Biegeradius
poloměr zoblení, vnější / radius zaoblení, vnější Kantenrundung / Kantenabrundung / Abrundradius, auser / Rundunghalbmesser, auser
poloměr zoblení, vnitřní / radius zaoblení, vnitřní Hohlkehle / Abrundradius, inners / Rundunghalbmesser, inners
polotovar (výchozí) Rohling / Schmiderohling / Halbzeug
polotovar se sítí Rohling, vernetzter
polotovar, odlitý Ausgangsform, gegossene
polotovar, plynule odlitý Ausgangsform, stranggegossene
polotovar, spékaný Ausgangsform, gesinterte
polotovar, válcovaný rohgewalzte Halbzeug
polotovar, výchozí Rohteil / Rohling / Ausgangsform
polozápustka / kovátko Schlichtklemme / Federklappe / Formgesenk / Auflegeeisen
poměrná délka záběr lz/h Biẞlänge lz/h
popouštění tvaru / snížení zápustky Gravuresenkung
popouštění, žíhání Anlassen
porosita Porosität
porušení (materiálu) Zerstörung
postup, pracovní Arbeitsablauf
postup, výrobní Prozesskette
posun, přemístění Schub
posunutí zápustky Wanders des Gesenkes
posuv (při prodlužování) Schub
potrubí Rohrleitung
potřeba deformační síly Kraftbedarf
pouzdro, (vysoký kroužek) Buchse
pouzdro, ochranné Schutzhüle
pouzdro, pro vodicí kolík Führungsstiftbuchse
povlak Überzug
povlak, kovový Überzug, metalischer
povlakování Beschichten
povrch Oberfläche
práce Arbeit
práce, deformační Umformarbeit / Formänderungsarbeit / Verformungsarbeit
práce, rázová Schlagearbeit
pracoviště, kovací Schmiedearbeitsplatz
pracoviště, robotizované Roboter-Fertigungszelle
praskat knacken
prasklina Riss
prášek, kovový Metallpulver
pravoúhlá síť Netz, rechteckige
precipitace Precipitazion
precipitace, řízená Precipitazion, gesteueret
prizma, ohýbací Biegewerkzeug
proces magna-flux Magna-Flux-Process
prodleva (při volném ochlazování) Haltepunkt
prodleva, pracovní Haltezeit / Haltedauer
prodloužení Dehnung
prodloužení, poměrné / tažnost Bruchdehnung / Dehnung
prodlužování (duté součásti) na trnu Schmieden ein Hohlteil über einen Dorn
prodlužování / kování do délky Recken / Reckschmieden / Strecken
profilování v polozápustkách / profilování v zápustkách Formrecken
profilování v zápustkách / profilování v polozápustkách Formrecken
program, simulační Simulationsprogramm
program, výrobní Produktprogramm
prohnutí Durchbiegung
prohnutí / průhyb Durchbiegug
prohřát Durchwärmen
prohřátí, rovnoměrné gleichmäßige Durchwärmung
prohřátý durchgewärmt
prokalitelnost Härtbarkeit / Durchhärtung
prokování Durchschmieden
propad ve stole / otvor ve stole Loch im Tisch / Tischöffnung
propal / opal Abbrand
prořez Veschnitt
prosazování Durchsetzen
prostoj Unterbrechunsdauer
prostor, pracovní (lisu) Arbeitsraum
prostředek k omezení opalu Mittel, zunderhemmendes
prostředky, dopravní Fördemittel
prostřižení blány Spiegel durchschneiden
protáhlá necelistvost langgestreckte Diskontinuitäten
protitlak Gegendruck
protizávaží (šroubované, přivařené) Gegensgewicht / Ausgleichgewicht (geschweißt, geschraubt)
protlačovadlo Fließpresswerkzeug
protlačování Fließpressen
protlačování kombinované / protlačování, vícesměrné Fliespressen, kombinierten
protlačování lomeným kanálem stejného průřezu Extrusion- durch Winkel Cannel mit gleichem Durchschnitt / ECAE
protlačování rázem Schlagflieẞpressen
protlačování, dopředné Forwärtsfließpressen / Preẞvervahren, direktes
protlačování, hydrostatické Hydrostatikfließpressen / Flieẞpressen, hydrostatische
protlačování, protisměrné Rückwärts-Fließpressen
protlačování, redukovací Reduzieren
protlačování, stranové Quer-Fließpressen
protlačování, vícesměrné / protlačování kombinované Fliespressen, kombinierten
protlačování, zpětné Rückwärts-Fließpressen / Preẞverfahren, indirektes
protlačování, zpětné hrncového tvaru Napfrückfließpressen
protokol, přejímací Abnahmeprotokol
proudění Konvektion
provoz (výrobní jednotka) Betrieb
provoz / provozování (něčeho) Betrieb
provoz pece Ofenbetrieb
provoz, nepřetržitý Dauerbetrieb
provozování (něčeho) / provoz Betrieb
průběh napětí Spannungsfeld
průběh teploty Temperaturfeld / Temperaturverteilung
průběh vláken Faserverlauf
průběh vláken, nepřerušovaný Faserverlauf, ununterbrochener
průběh vláken, podélný Faserverlauf in Langsrichtung
průběh výpočtu Berechnungslauf
průbojník / trn, děrovací Lochdorn / Dorn
průhyb / prohnutí Durchbiegug
průhyb, zvlnění nebo přeložení způsobené ztrátou stability na vzpěr Knicken / Abknicken
průchod Stich / Schmiedesritt
průchod mezi postranicemi / šířka mezi stojinami Ständerweite / Breite zwischen der Ständern / Durchgang zwischeb der Ständern
průchod mezi stojinami / průchod v postranicích Durchbruch in den Seitenwänden
průchod nad šabotou / otevření (u bucharu) Durchgan oberhalb der Schabotte
průchod v postranicích / průchod mezi stojinami Durchbruch in den Seitenwänden
průchod ve stojanu (od obsluhy dozadu) Durchgang im Ständer
průlez Mannloch
průmět styčné plochy Planansichtsbereich / Kontakebeneprojektion
průmysl, kovárenský Schmiedeindustrie
průmysl, kovárenský (zápustkových výkovků) Gesenkschmiedeindustrie
průřez Querschnitt
průtlačnice Fließpressmatritze / Düse
průtlačnice, předpjatá Matrize, vorgespannte
průtlačník Fließpressstempel
pružení stojanu Auffederung des Gestelles
pružina Feder
prvek, tvarový Formelement
prvky, doprovodné (Cu,Zn,Pb…) Begleitelemente
prvky, mikrolegující Mikrolegierungselemente
přebytek kovu Metallüberschuss
přebytek spalovacího vzduchu Verbrennungsluft, überschüssige
předděrování Vorlochen
předehřátí / předehřev Vorwärmen
předehřátí vzduchu Luftvorwärmung
předehřátí zápustky Gesenvorwärmung
předehřev / předehřátí Vorwärmen
předehřívat vorwärmen
předkovací dutina Vorschmiedengravur
předkování Vorschmieden / Vorpressen
předkování a dokování Vorschmieden und Fertigschmieden
předkování nebo i předválcování Vorschmiedenstück / Zwischenformung
předkování, volné na bucharu Forschmiedung am Hammer, freie
předkovek Vorstück / Forschmidestück / Schmiederohling
předkovek typu kotouče / napěchovaný špalík gestauchte Wekstück
předpěchování (hlavy) Vorstauchen (des Kopfes)
předpětí Vorspannung
předpis, přejímací Abnahmevorschrift
předpis, zkušební Prüfvorschrift
přehřátí Überhitzung
přechod mezi křehkým a houževnatým lomem kriech-zähig Übergang
přechodová teplota / tranzitní teplota Übrgagstemperatur
přejímka Abnahme
překování (prodlužování) ingotu na plochých kovadlech Recken
překování hran Kanteneinfassung
přeložka Überlappung / Falte
přeměna struktury Gefüge Umwandlung
přeměna, fázova Phasenumwandlung
přeměna, martenzitická Martensitumwandlung
přenášení Übertragen
přerušení práce Arbeitsunterbrechnung
přesazení (v dělicí rovině zápustky) Versatz
přesazení (vada) Versatz
přesazení kovadel Sattelverschiebung
přesazování (volné kování) Versetzen
přesíťování Neuvernetzung
přesné (bezvýronkové) kování Präzisionsschmieden
přesnost Genauigkeit
přestavování beranu / stavění beranu Stöẞelverstellung
přestavování stolu / stavění stolu Tischverstellung / Tischverstellungsbarkeit
přestup tepla Wärmeübergang
přetavení, elektrostruskové (ESP) Elektroschlagumschmelzung (ESU)
přetvoření / deformace Formänderung / Verformung
převod, ozubený Zahnradgetriebe
převod, řemenový Riemenantrieb
převod, řetězový Kettenantrieb
převod, třecí Reibantrieb
převod, vačkový Nockenantrieb
převodník (měřených hodnot) Meßwertwandler / Meßumformer
příčné klínové válcování Querkeilwalzen
příčné trhliny na trubce Querrisse
příčník Traverse / Kopfstück / Querhaupt / Kopfteil
příčník, dolní nepohyblivý Unterunbewegttraverse
příčník, horní nepohyblivý Oberunbewegtetraverse
příčník, pohyblivý Laufholm
přídavek Zusatz / Aufmaße / Zugabe
přídavek na obrábění Bearbeitungszusatz / Bearbeitungaufmaße / Spanzugabe
přídavek na obrábění je 10 mm na plochu Bearbeitungaufmaße is 10 mm pro Seite
přídavek na zkoušky Prüfungsuzatz
přídavek, technologický Produktionsaufmaß
přídavky Zusatz
přidržovač Niedehalter
příhřev (opětný ohřev) Nachwärmung / Nachwärmen
přilnavost Haftkraft / Klebekraft
přilnutí (výkovku k zápustce) Kleben
příložka, naznačovací Kehleisen / Balleisen / Belageeisen
příprava výpočtu (simulačního) Erstellung der Berechnungsdatei
příprava výroby Arbeitsvorbereitung
příruba Flansch
přířez Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt
přístroj, měřicí Maßgerät
přístroj, zkušební Prüfgerät
přístřih Abschnitt / Stangeabschnitt / Knüppelabschnitt / Zuschnitt
přitloukání Zuschlagen
přivádění do pracovního prostoru Zuführung in den Arbeitsraum
přívod páry Dampfzuführung
přívod tepla Wärmezufuhr
přívod tlakové vody Druckwasserzufuhr / Druckwasserzuführung
pult, ovládací Steuerpult / Bedienpult
působení hluku Geräschwirkung
působící proti gegenwirkendig
působiště síly (na nástroj) Kraftangiffspunkt / Kraftwirkpukt
pyrometr Pyrometer

Q

R

racionalizace Rationalisierung
radius zaoblení, vnější / poloměr zoblení, vnější Kantenrundung / Kantenabrundung / Abrundradius, auser / Rundunghalbmesser, auser
radius zaoblení, vnitřní / poloměr zoblení, vnitřní Hohlkehle / Abrundradius, inners / Rundunghalbmesser, inners
rafinace, elektrostrusková Ealktroschlackumschmelzung (ESU)
rám lisu Rahmen / Gestelt / Ständer
rám, monolitický Mono-Rahmen
rám, předepnutý Rahmen, vorgespannte
rameno kliky Kurbelarm
rameno páky Hebelarm
rameno robotu Roboterarm
rameno, opěrné (u válcovačky kroužků) Stürzearm
rameno, přenášecí Transportarm
ráz / úder Schlag
ráz, tepelný Wärmestoß / Warmeschlag
ráz, tlakový (vodní) Druckstoß / Wasseschlag
raznice (dolní nástroj) Prägematrize
razník (horní nástroj) Prägestempel / Preẞstempel
razník, vtlačovací (zápustkových dutin) Stempel
ražení Prägen / Vollpprägen / Massivprägen / Stempeln / Stanzen
redukce průřezu Durchschnittredukzion / Abnahme
redukovačka / stroj, rotační kovací / stroj redukovací Rundknetmaschine / Rundhammermaschine / Rotationschmiedmaschine
redukování / kování, rotační Rundkneten / Rundschmieden / Rundhämmern
regulace otáček Drehzahlregelung
regulace rychlosti Geschwindigkeitsregelung
rekrystalizace Rekristallisation
rekrystalizace, dynamická Rekristallisation, dynamische
rekrystalizace, statická Rekristallisation, statistische
rekuperace tepla Wärmerückgewinnung
rekuperátor Rekuperator
renovace dutiny Renovierung der Gesenkhollraum
režim, pracovní Arbeitsweise
robot, průmyslový Industrieroboter
robotizace, úplná komplete Robotizierung /vollständige Robotisierung
roh kovadliny Amboẞhorn
rotor Läufer
rovina kování (rovina kolmá na směr pohybu kovadla) Schmiedeebene
rovina, dělicí Teilebene / Trenlinie
rovina, neutrální (toku kovu) Fließscheide
rovina, výchozí (pro měření) Maßbezugsebene
rovina, vztažná / ~ , základní Bezugsebene
rovina, základní / rovina, vztažná Bezugsebene
rovinnost Ebenheit
rovnání Richten
rovnání plamenem Flamenrichtung
rovnání v zápustce Richten im Gesenk
rovnat (výkovky) richten
rovnice, konstitiční Konstitutivgleichung
rozbor, chemický Analyse, chemische
rozbrušování Trennschleifen
rozdělená simulace Simulation, entkoppelte
rozevření bočních beranů Öfnung von Seitenstößeln
rozkování (rozšiřování) desky Aufbreiten
rozkování na trnu / rozšiřování na trnu / kování na trnu Aufweiten am Dorn / Schmieden am Dorn
rozkovávat aushammern / ausschmieden
rozkovek Schmiedestück
rozložení deformací / pole, deformační Umformungsfeld
rozložení napětí / pole, teplotní pole Spannungsfeld
rozložení rychlostí deformace Umformunggeschwindigkeitverteilung
rozložení teplot / pole, teplotní pole Temperaturfeld / Temperaturverteilung
rozložení tlaku po průřezu Druckverteilung
rozměr, celkový Abmessung
rozměr, dolní mezní Kleinstmaẞ / Mindestmaẞ
rozměr, horní mezní Gröẞtmaẞ
rozměr, jmenovitý Nennmaẞ
rozměr, skutečný Istmaẞ
rozměry, výchozí Ausgangabmessungen
rozpustnost Löslichkeit
rozpuštěný gelöst
rozšiřování Breiten
rozšiřování na trnu Aufbreiten auf Dorn
rozšiřování na trnu / rozkování na trnu / kování na trnu Aufweiten am Dorn / Schmieden am Dorn
roztažení díry kuželovým trnem Aufbreiten von eine Loche durch Kegeldorn
roztažnost Dehnbarkeit
roztažnost, teplotní Wärmedehnung
roztok, tuhý Lösung, feste / Mischkristalle
rozválcovačka kroužků Ringwalwerk
rozválcování kroužků Ringwalzen / Ringauswalzen
rozvidlení Vergabelung
rozvod, šoupátkový Schiebensteuerung
rozvod, ventilový Ventilsteuerung
růst zrna / hrubnutí zrna Kornwachstum / Grobkornbildung
rybina Schwalbenschwanz / Spannzapfen
rychlost Geschwindigkeit
rychlost deformace Umformgeschwindigkeit / Formänderungsgeschwindigkeit
rychlost dopadu Auftreffgeschwindigkeit
rychlost ochlazování Abkühlungsgeschwindigkeit
rychlost toku (kovu) Fließgeschwindigkeit
rychlost, dopadová Auftreffgeschwindigkeit
rychlost, přibližovací Annehrungsgeschwindigkeit
rychlost, úhlová Winkelgeschwindigkeit
rychlost, zpětná Rückzuggeschwindigkeit

Ř

řemen Riemenantrieb
řemen padacího bucharu Fallhammerriemen
řešení / výpočet Berechnungslauf
řetěz Kette
řez, podélný Längsschnitt
řez, příčný Querschnitt
řezání Sägen
řezání na pile Bandsägen
řezání plamenem Brenneschneiden
řezat (materiál) schneiden
řezat (na pile) bandsägen
řidič (bucharu, lisu) / operátor Hammerführer / Pressführer
řízené ochlazování Regulatekühlung
řízení atmosféry Schutzgasregelung
řízení chodu pece Ofensteuerung
řízení jakosti Qualitatätskontrolle
řízení teploty Temperatursteuerung
řízení, automatické Steuerung, vollautomatische
řízení, číslicové Steuerung, numerische
řízení, dálkové Fernsteuerung
řízení, hydraulické Steuerung, hydraulische
řízení, pneumatické Steuerung, pneumatische
řízení, počítačové Rechnersteuerung
řízení, poloautomatické Steuerung, halbautomatische
řízení, programové Programmsteuerung
řízení, ruční Steuerenung, manuelle

S

sada rozkovků ukazujících postup kování Stadiengang
sálání Wärmestrahlung / Wärmeausstrahlung
sázení Beshicken / Setzen
sdílení tepla Wärmeaustausch
sedlík / kladivo, hladicí Setzhammer / Platthammer
segregace Seigerungszeile / Seigerung
segregace (ingotu) Blockseigerung
segregace A V-Seigerung, umgekehrte
segregace V V-Seigerung
sekáč Haumesser / Schrotmeiẞel
sekání Hauen
sekvence úderů Schlagfolgezeit
série / dávka, výrobní Stapelgröße
série, malá Kleinserie
série, nepřetržitá Fließreie
seřízení Einrichtung / Einstellung
sestava (souprava) nástrojů Werzeugensatz
setrvačník Schwungrad
sevření Zusammenpressen
sevření / výška, sevřená Höhe, geßschloßene / Einbauhöhe / Werkzeugseinbahöhe
sevření čelistí vodorovného kovacího stroje Klemmbewegung von oberem und unterem Werkzeug
sferoidizace Sphäroidisierung
schéma toku materiálu Werkstofflußschema
schéma výrobního postupu Flieẞschema
síla Kraft
síla lisu Preẞekraft
síla úderu Schlagkraft / Schlackstärke
síla, deformační Umformkraft / Formänderungskraft
síla, jmenovitá Nennkraft / Nennleistung / Nenndruck
síla, rázová Stoßkraft
síla, tahová Zugkraft
síla, tlaková Druckkraft
sila, válcovací Walzkraft
simulace Simulation
simulace toku materiálu Materialflusssimulation
simulace tvářecího postupu Umformsimulation
simulace výrobního celku Simulation kompletter Fertigungsanlagen
simulace, matematická Simulation, matematische
simulace, numerická Simulation, numerische
simulace, počítačová Simulation, computergestütze
simulace, zpětná Simulation, rückwärtsgerichtete
síra Schwefel
síť (při počítačové simulaci) Vernetzung
síť, jemná Vernetzung, feine
sklad materiálu Werkstofflager
skluz / žlab, skluzný Förderrutsche / Abfuhrrutsche
skluznice (v narážecí peci) Rutsche
sledování trasy částice Objektverfolgung
slitina Legierung
slitina Ti, Zr a Mo na zápustky pro izotermické tváření Titan, Zirkon, Molybdän Legierung für Izothermische Schmiedung
slitina, intermetalická Legierung, intermetalische
slitiny hliníku Aluminiumlegierungen
slitiny hořčíku Magnsiumlegierungen
slitiny kobaltu Kobaltlegierungen
slitiny lehkých kovů Leichmetalllegierungen
slitiny mědi Kupferlegierungen
slitiny niklu Nickellegierungen
slitiny titanu Titanlegierungen
slitiny vysokopevnostní Legierungen, hochfeste
slitiny zinku Zinklegierungen
sloučenina, intermetalická Verbindung, intermetalische
sloup (lisu) Säule
sloup, čtyřhranný Säule, rechteckige
sloup, předepnutý Säule, vorgespannte
sloup, válcový Säule, zylindrische
složitost Kopmliziertheit
složitost, tvarová Formkopmliziertheit / Gestaltkopmliziertheit
smrštění Schrumpfung
smýkadlo Stößel
snímač dráhy Weggeber / Verschiebegeber / Verschiebunggeber
snímač, silový Kraftgeber / Druckgeber
snímač, tenzometrický Dehnungmeßstreifen
snížení hlučnosti Geräuschminderung
snížení zápustky / popouštění tvaru Gravuresenkung
software, simulační Simulationssoftware
blok (průřez nad 12 x 12“) Block
sochor (průřez 6 x 6“ až 12 x 12“) Knüppel
sonda, měřicí Meßfühler
soubor nástrojů Werkzeugsgarnitur
součásti pro letecký a kosmický průmysl Luft- und Raumfahrzeugteile
součásti, automobilové Kraftfahrzeuge
součásti, kované Komponente, geschmiedete
součásti, strojní Maschienenbauteile
součinitel tření Reibungszahl / Reibewert / Reibungswert
součinitel tvarové složitosti Feinglidrichskeitfaktor
součinitel, vzduchový Luft-Brennstoffverhältnis / Luftzahl / Luftverhältnis
soudkovitost Wölbung / Barreling
soudkovitost, dvojitá Barreling, doppelt
soudkovitý povrch gewölbte Oberfläche
souměrný symetrische
souměrný, rotačně rotationssymmetrische
spálení (materiálu při ohřevu) Verbrennung
spaliny Rauchgas / Verbrennungserzeugnis
spalování Verbrennung
specializace Spezialisierung
spékání Sintern
spínač, nožní / spouštěč, nožní Fuẞschalter / Fuẞpedal
spojená simulace Simulation, gekoppelte
spojka Kupplung
spojka / lašna Lasche, Verbindungstück
spojka, třecí Reibenscheibenkupplung / Lamellenkuplung / Lamellenreikuplung
spojovací tyč Spurstange
spotřeba paliva Brennstoffverbrauch
spouštěč, nožní / spínač, nožní Fuẞschalter / Fuẞpedal
stahování s trnu herausziehen aus Dorn
stárnutí, deformační Umformungsaltern
starres Ende starres Ende
statistika, úrazová Unfallstatistik
stav deformace Formänerungverhältnisse
stav napjatosti Spannungverhältnisse / Spannungsverlauf / Spannungszustand
stav napjatosti dvouosý / stav napjatosti, rovinný Spannungszustand, zweiachsiger
stav napjatosti, jednoosý Spannungszustand, einachsiger
stav napjatosti, rovinný / stav napjatosti dvouosý Spannungszustand, zweiachsiger
stav napjatosti, trjosý Spannungszustand, dreiachsiger
stav zaměstnanců, zdravotní Gesundheitzustand der Bescheftigen
stav, surový nicht Bearbeiten
stavění beranu / přestavování beranu Stöẞelverstellung
stavění délky zdvihu / nastavení délky zdvihu Stöẞelhubveranstellung / Hubveranstellung
stavění stolu / přestavování stolu Tischverstellung / Tischverstellungsbarkeit
staženina (v ingotu) Schwindungshohlraum / Kernlunker
stěna, akustická Schallwand
stěrač Abstreifer
stěrač výronku Abstreifer
stlačitelnost Kompressibilität
stohovač Stapler
stohovač, vidlicový Gabelstapler
stojan Stände / Ständer / Gestell / Körper / Rahmen
stolice, válcovací Walzgerüst
stopka (nástroje) Schaft
stopka / čep, manipulační / úchytka Zapf für Manipulation / Zangenende
stoupání (kovu) Steigen
stroj limitovaný energií Maschinenenergie-abhängige / energiebegrenzte Maschinen
stroj limitovaný silou druckkraftabhängige / kraftrestriktive Maschinen
stroj limitovaný zdvihem Maschinen-Hub-Abhängige / Hub-beschränkte Maschinen
stroj na závity, válcovací / válcovačka závitů Gewindewalzmaschine
stroj omezený silou Krafbegrenzenpresse
stroj redukovací / stroj, rotační kovací / redukovačka Rundknetmaschine / Rundhammermaschine / Rotationschmiedmaschine
stroj s konstantním zdvihem Hublimitedmaschine
stroj, elektrický pěchovací Elektrostauchmachine
stroj, elektropěchovací Elektrostauchmaschine
stroj, kovací Schmiedemaschine
stroj, lámací Brecher / Brechmaschine
stroj, obráběcí Werkzeukmaschine
stroj, ohýbací Biegemaschine
stroj, radiální čelisťový Zweibeckenradialschmiedemachine
stroj, radiální prodlužovací (kovací) stroj Radialschmiedemaschine / Durchlaufschmiedmaschine
stroj, rotační kovací / stroj redukovací / redukovačka Rundknetmaschine / Rundhammermaschine / Rotationschmiedmaschine
stroj, sázecí Einsetzmaschine / chargiermachine
stroj, tvářecí Umformmaschine
stroj, tvářecí s přímočarým pohybem Umformmaschine mit geradliniger Arbeitsbewegung
stroj, tvářecí s rotačním pohybem Rotationsumformmaschine / Umformaschine mit Drehbewegung
stroj, válečkovací Glattwalzwerk
stroj, vodorovný kovací / lis vodorovný pěchovací Wagerecht-Stauchmaschine / Horizontalstauchmaschine / Wagerechtstauchmaschine
struktura Gefüge
struktura, krystalová Kristallstruktur
struktura, licí Gusstruktur
struktura, Widmanstättenova Widmanstättenstruktur
středění Zentrieren
středící (vodící) válečky (u válcovačky) Waltzen, zentrieren
střihací nože Schnittplatte
střihání Scheren
stříkat (mazadlo) spritzen
střižná hrana / břit Schneidkante
střižnice Schnittplate
střižník Abgratstempel
studie, časová Zeitstudie
stůl Tisch
stůl lisu Pressentisch
stůl lisu, posuvný (výjezdný) Pressentisch, verschiebbarer
stůl, otáčecí (na konzole) Dehtisch
stůl, posuvný Schiebentisch
stůl, příčně posuvný Werzeug-Verschiebetisch
stupeň deformace (přetvoření), mezní Grenzformänderungsgrad, Formänderungsgrad, kritischer
stupeň prodlužování Reckgrad
stupeň prokování Verschmiedungsgrad / Durchsmiedungsgrad
stupeň šíření Breitgrad, Aufweitegrad
stupeň volnosti Freiheitsgrad
subzrno Subkorn
superplasticita Superplastizität
superslitiny, vysoce žáruvzdorné Legierungen, hochwarmfeste
svařování elektrickým obloukem Lichtbogenschweißen
svařování tlakem Preßschweisen
svařování tlakem za studena Kaltpreßschweisen
svařování třením Reibschweisen
svařování v ohni / svařování, kovářské Schmiedeschweisung, Feuerschweisung
svařování, kovářské / svařování v ohni Schmiedeschweisung, Feuerschweisung
světlá výška pracovního prostoru Höhe, lichte
svítiplyn Stadtgas

Š

šablona Schablone / Muster / Guẞklotz
šabota Schabotte
šíření Breitung
šíření hluku Lärmeübertragung / Geräuschübertragung
šíření únavové trhliny Ermüdungsrissausbreitung
šířka mezi stojinami / průchod mezi postranicemi Ständerweite / Breite zwischen der Ständern / Durchgang zwischeb der Ständern
špalík Blöchkchen
šroub k zavrtání Schraube
šroub s maticí Bolzen
šroub, kotevní Ankerschraube
šroub, upínací Spannungschraube
šroubovice Schraublinie
štíhlost Schlangheit

T

tah Zug
tavba Schmeltz
tavení, vakuové Vakuumschmelzen
tažení Ziehen
tažnice Ziehmatritze
tažník Ziehstempel
tažnost (vlastnost obecně) Dehnbarkeit
tažnost / prodloužení, poměrné Bruchdehnung / Dehnung
tečení Kriechen
technika, regulační Regelstechnik
technologie Technologie
technologie kování Schmiedetechnologie
technologie, skupinová Gruppentechnologie
tělesa, dutá Hölkörper
těleso, obalové Hullkorper
tělo ingotu Blockrumpf
tenzor napětí Spannungstensor
tepelná bariera Thermischer Puffer (Barriere)
teplo, deformační Verformung Erwärmung / Verformung adiabatische Erwärmung
teplo, uvolněné (přeměnou mechanické práce) aufgebaute Wärme (Transformation von mechanischer Arbeit)
teplota Temperatur
teplota přeměny Umwandlungstemperatur
teplota, dokovací Ablegetemperatur / Schmiedeendtemperatur
teplota, kovací Schmiedetemperatur
teplota, ohřívací Wärmtemeratur / Erwärmungstemperaur
teplota, přechodová (z tvárného do křehkého lomu) Übergangstemperature
teplota, rekrystalizační Rekristalisationstemperatur
termočlánek Thermoelement
těsnění plunžru Tauchkolbendichtung / Plungerkolbendichtung / plungerdichtung
textura, deformační Deformationtextur
textura, vláknitá Faser Textur /Fasertexturierung
TMZ / zpracování, termomechanické Bearbeitung, themomechanische / Austenitformhärten
tlak Druck
tlak, hydrostatický Druck, hydrostatischer
tlak, nevyšší přípustný Höchstdruck
tlak, zpětný Gegendruck
tloušťka vrstvy Schichtdicke
tloušťka výronku Gratdicke
tlumení (vibrací) Dämpfung
tlumič vibrací Vibrationsdämpfer
tok kovu / tok materiálu Werkstoffluβ
tok materiálu / tok kovu Werkstoffluβ
tok, tepelný Temperaturfluβ
tolerance / úchlka Toleranz
tolerance povrchu Oberflächetoleranz
tolerance výkovků Schmiedestücktoleranzen
tolerance zápustek Gesenktoleranzen
tolerance, dovolená /úchylka, dovolená Abweichung, zulässige
tolerance rozměrů / úchylka rozměrů Maẞabweichung
tolerance rozměrů, mezní / úchylka rozměrů, mezní Maẞabweichung, zulässige
transfer Greifarm / Transfersystem
transfery / ústrojí, přenášecí Quertrasportvorrichtung / Querübertransportvorrichtung / Querfördereinrichtung
tranzitní teplota / přechodová teplota Übrgagstemperatur
trhlina Riß
trhlina v zápustce Riss im Gesenk
trhlina způsobená nízkou tvařitelností platzen
trhlina, povrchová Oberflächenriß
trhlina, tepelná Wärmeriß
trhlina, vlasová Harriß
trhlina, vnitřní Innenriß
trhliny, napěťové Spannungsrissen
trn, děrovací / průbojník Lochdorn / Dorn
trn, kovací Schmiededorn
trn, rozšiřovací Ausbreitungsdorn
trn, vnitřní válec u válcovačky kroužků Dornwalze
tryskání Strahlen
tryskání broky / čištění (výkovků) proudem broků Abstrahlen mit Stahlsand / Kugelstrahlen
tryskání ocelovou drtí Abstrahlen mit Sandkieß
tryskání pískem / čištění (výkovků) proudem písku Sandbestrahlung / Sandstrahlreinigung
tření Reibung
tření, coulombovské Coulomb Reibung
třídění, tvarové Formenordnung
tuhnutí Erstarrung
tuhost lisu Pressesteifigkeit
tuhost stojanu Steifigkeit des Ständers
tvar výkovku, konečný Endform
tvar, okamžitý Augenblickform
tvar, složitý Komplexform
tvar, soudečkový Fassform
tvárnost / plasticita Bildsamkeit
tvary výkovků Schmiedestückformen
tvářená (ocel) Stahl, verformter
tváření Umformen / Umformtechnik / Umformung / Verformung
tváření s aktivním působením tření Umformen, reibunterstütztes
tváření výbuchem Explosionsumformen
tváření za poloohřevu / tváření za polotepla Halbwarmumformen
tváření za polotepla / ~ za poloohřevu Halbwarmumformen
tváření za snížench teplot Umformen bei niedrege Temperaturen
tváření za studena Kaltumformen
tváření za tepla Warmumformen / Warmumformung
tváření, elektrickým obloukem Umformen durch Lichtbogen
tváření, elektrohydraulické Umforemn, elektrohydraulisches
tváření, elektromagnetické Umformen, elektromagnetisches
tváření, hydrodynamické Umformen, hydrodynamisches
tváření, izostatické Isostatischformung
tváření, kovů Metallformung / Metalformgebung
tváření, objemové Massivumformung
tváření, orbitální / kování výkyvnou zápustkou Orbitalschmieden / Axial-Gesenkwalzen
tváření, plošné Blechumformung
tváření, poloztuhlého kovu (v polotuhém stavu) Tixoforming
tváření, rázem Schlagumfomung
tváření, superplastické Umformen, superplastiches
tváření, vibrační Schwingungsumvormung / Umformen durch vibration
tváření, vysokorychlostní Hochgeschwindigkeitsumformung / Hochleistungsumformung
tváření,zubů Verzahnens Pressen
tvařitelnost Formänderungvermögen / Umformbarkeit / Umformvermögen / Formänderungbarkeit / Formänderungsfähigkeit / Plastizität
tvařitelnost (za studena) Bildsamkeit / Dehnbarkeit
tvorba přeložky Überlappungentstehung
tvrdost Härte
tvrdost podle Brinella Brinellhärte
tvrdost podle Rockwella Rockwel-Härte
tvrdost podle Vickerse VickersHärte
tyč (různého průřezu menším než 16 čtver. palců) Stange
tyč vyrobená protlačováním Stange, stranggepreste
tyč, čtyřhranná / ocel, čtyřhranná Vierkant / Vierkantstahl
tyč, kruhová / ocel, kruhová Rrundeisen / Rundstahl / Rundstabe
tyč, osazovaná Stab, abgesetz
tyč, plochá Flachstahl
tyč, plynule odlévaná Stange, stranggegossene
tyč, šestihranná / ocel, šestihranná Sachskant / Sechskantstahl

U

úběr Abnahme
úběr průřezu Querschnittabnahme
úběr výšky Höheabnahme
účinek, teplotní Temereatureinfluß
účinnost Wirkungsgrad
účinnost pece Ofenwirkungsgrad
účinnost úderu Schlagwirkungsgrad
účinnost, deformační Umformwirkungsgrad / Formänderungswirkungsgrad
úder / ráz Schlag
úder, excentrický / úder, mimostředový Schlag, exzentrische
úder, jednotlivý Enzelschlag
úder, mimostředový / úder, excentrický Schlag, exzentrische
úder, tvrdý Prellschlag
udeři schlagen
údržba Instandhaltung / Wartung
údržba pece Ofenwartung
údržba, strojní Wartung von Maschinen / Instandhaltung von Maschinen
udržovat na teplotě auf teperature halten
úhel ohybu Biegewinkel
úhel záběru Angrifwinkel
uchopovací zařízení (robotu) Greifer
uchopovací zařízení, mechanické mechanische Greifer
úchylka / tolerance Toleranz
úchylka rozměrů Maẞabweichung
úchylka rozměrů / tolerance rozměrů Maẞabweichung
úchylka rozměrů, mezní / tolerance rozměrů, mezní Maẞabweichung, zulässige
úchylka, dovolená Abweichung, zulässige
úchylka, dovolená / tolerance, dovolená Abweichung, zulässige
úchytka / čep, manipulační / stopka Zapf für Manipulation / Zangenende
úchytka polotovaru Werkstüchkhalter
úchytka pro kleště Zangenende
úkos (stěny zápustky) Gesenkschräge / Seitenschräge / Gravurschräge
úkos, negativní Gesänkschräge, negative
úkos, vnější Ausenschräge
úkos, vnitřní Innerschräge
uložení lisované za tepla Schrumpfpassung
uložení, lisované (s přesahem) Preßpassung
ulpívíní v zápustce Haften (im Gesenk)
únava Ermüdung
únava, korozní Korrosionermüdung
únava, tepelná Ermüdung, thermische
upínací prostředek Befestigungsmittel
upínač zápustek / držák zápustky Gesenkhalter / Gesenkträger
upínání Befestigung
upínání nástrojů Werkzeugbefestigung / Werzeugeinspannung
upínání klínem Keilbefestigung / Verkeilung
upínání klínem na rabinu Schwalbenschwanzverbindung
upntí zápustky Spannen
úprava, konečná povrchová Nachbehandlung
úprava, povrchová Oberflächenbehandlung
úraz Unfall, unglücksfall
ústrojí, hnací / pohon Antrieb
ústrojí, přenášecí / transfery Quertrasportvorrichtung / Querübertransportvorrichtung / Querfördereinrichtung
útínka Abschrot / Abschröter
uvolnění beranu Lösung
úvrať / poloha, horní mrtvá Totpunkt, oberer / Totlage, obere
úvrať (klikového) lisu Totpunkt
úvrať, dolní / poloha, dolní mrtvá Totpunkt, unterer / Totlage, untere
útínka (do kovadliny) Abschrot / Abschroter
uzavírání dutin Höhleschließen
uzavírání, konce kotle Einfahren (Kesseltrommel)
uzavírání, osových vad Schließung der axialen Porosität (Porositäten)
uzavření vzduchu Lufteinschluss

V

vada Fehler
vada, kalicí Härfehler
vada, materiálu Werkstoffehler
vada, skrytá Fehler, verborgener / Fehler, versteckter
vada, výkovku Schmiedefehler
vady, osové Achseunhomogenität
váha, vsázková Einsatzgewicht
vahadlo (pro volné kování) Qeue
válce, kovací Reckwalze / Schmiedewalze / Reduzierwalze
válce, ohýbací Biegewaltze
válcovačka (koulí), šneková ???
válcovačka koulí, šneková Kugelwalzmaschine
válcovačka kroužků Ringwalzmaschine
válcovačka kroužků, radiálně-axiální Radial-Axial-Ringwalzmaschine
válcovačka kroužků, radiální Radialringwalzmaschine
válcovačka závitů / stroj na závity, válcovací Gewindewalzmaschine
válcování Walzen
válcování kroužků Ringwalzen
válcování profilovaných kroužků Profilringwalzen
válcování za tepla Warmwalzen
válcování závitů Gewindewalzen
válcování železničních kol Eisenbahnradwalzen
válcování, periodické Walzen, periodisches
válcování, podélné Längswalzen
válcování, příčné Querwalzen
válcování, příčné klínové Querkeilwalzen
válcovna Walzwerk
válec (nástroj) Walze
válec, dvojčinný parní Dampfwaltz, doppelwirkend
válec, kuželový (u vácovačky kroužků) axiale Rolle
válec, hlavní (u válcovačky kroužků) / válec, vnější Axialrollrolle / Radialrolle / Hauptrolle
válec, hydraulický Zylinder, Hydraulische
válec, pracovní Arbeitszylinder
válec, středicí Zentrierwalz
válec, vnější / válec, hlavní (u válcovačky kroužků) Axialrollrolle / Radialrolle / Hauptrolle
válec, vnitřní (u válcovačky kroužků) Dornwalze
válec, zpětný Rückzugszylinder
válečkování Prägepolieren / Feinwalzen / Maßwalzen / Glatwalzen / Festwalzen
vana, mořící Beizbad
vedení (beranu) Führung / Stösselführung / Schlittenführung / Barführung
vedení X X-Führungen
vedení X, centrální X-Führungen, zentraler
vedení zápustky Gesenkführung
veličina, změřená Gemessenewert
velikost dávky Losgröße
velikost zdvihu / výška zdvihu / délka zdvihu Hublänge
velikost zrna Korngröße
věnec, ozubený Zahnkranz
ventil Ventil
větrák Lüfter / Ventilator
větrání Lüftung
větrání, nucené Zwangsentlüftung
větrání, přirozené Entlüftung, naürliche
věžové kování Turm Ringe Technologie
vizualizace výsledků Ergebnisdarstellung
vizualizace výsledků Ergebnisedarstellung
vkládání Beladen / Beschicken / Einladen
vlákna (ve struktuře) Fieber / Faser
vláknofiber Faser
vláknitost Fieberung / Faserung
vlastnosti materiálu Werkstoffeigenschaften
vlastnosti závislé na směru Richtungseigenschaften
vlastnosti, deformační Formänderungsverhalten
vlastnosti, fyzikální Eigenschaften, physikalische
vlastnosti, materiálové Stoffwertermittlung
vlastnosti, mechanické Eigenschaften, mechanische
vlaštovčí ocas / konkávní povrch Fischschwanz / konkave Oberfläche
vček (vložka do kovadliny) Spitzstökel
vlna, rázová Stoßwele
vločky Flocken
vložka šaboty Schaboteeinsatz
vložka zápustky Gesenkeinsatz
vměstek Einschluß
vměstek, nekovový Nichtmetalicheinschluß
vodítka tříhranná Dreikantführungsleisten
vodítko Führung
vodivost, tepelná Wärmeleitfähigkeit
vodorovný kovací stroj Schmiedemaschine, wagerichte
vozík, přepravní Transportwagen
vřeteno (lisu, šroubové) Scraubenspindel / Spindel
vsázka pece Einsatz / Einsatzgut / Ofenladung
vtaženina Einsaugen
vtlačení Eindrucken
vtlačování (dutin) Einsenken / Senken
vtlačování za studena (dutin) Kalteinsenken / Kaltsenken
vtlačování za tepla (dutin) Warmeinsenken
vtokový kůl Einflußstutzen
vůz, převážecí a otáčecí vůz Vagen für Transport und Umdrehen
vybavení, elektrické Ausrüstung, elektrische
vybavení, nástrojové Werzeugausrüstung
vybavení, řídicí Steuerausrüstung
vybrání / zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi) Ausschnit / Zangenzuführung
výcvik / výchova Ausbildung
výděrek Butzen
výdrž Ausdauer
výdrž na teplotě Temperaturausdauer / Haltedauer / Haltezeit
vyhazovač Auswerfer
výheň (Feuer)Esse / Schmiedeesse / Schmiedefeuer / Schmiedeherd
výheň, kovářská Esse / Feueresse
vyhrdlenní Aushalsung
výhřevnost Heizwert / Heizkraft / Heizeffekt / Brennkraft
výchova / výcvik Ausbildung
vyjímání ze zápustky Ausnehmen aus Gesenk
výkon (lisu) Ausbringung
výkonnost pece Ofendurchsatz / Durchsatz / Durchsatzleistung
výkovek bez úkosů Schmiedestück, schräcklos
výkovek blízký konečnému tvaru Schmiedestück nahe der Endform
výkovek hrubého tvaru Grobschmiedestück
výkovek složitého tvaru Schmiedestück, kompliziertes
výkovek tvaru kroužku Schmiedestück, scheibenartig
výkovek tvaru U U-Profil
výkovek z polotovaru vyrobeného z prášku Schmieden von Pulver
výkovek, dutý Hohlkörper / Hohlschmiedestück
výkovek, kotoučový Schmiedestück, scheibenartig
výkovek, osazený Schmiedesück, abgesetztes
výkovek, přesný Engschmieden / Schmieden, endkonturnahes
výkovek, referenční Bezugsformstück / Meisterschmiedestück
výkovek, vícekusový Mehrfachschmiedestück
výkovek, volně kovaný / výkovek, volný Freiformkgeschmiedestück
výkovek, volný / výkovek, volně kovaný Freiformkgeschmiedestück
výkovek, vzorkový Bezugsformstück / Meisterschmiedestück
výkovek, zápustkový Gesenkgeschmiedeteil / Gesenkschmidestück
výkovky kované za poloohřevu / výkovky kované za polotepla Halbwarmgesenkschmiedestücke
výkovky kované za polotepla / poloohřevu Halbwarmgesenkschmiedestücke
výkovky kované za studena Kaltschmiedestücke
výkovky pro jadernou energetiku Schmidestücke für Kernkraftswerk
výkovky pro lodě Schieffschmiedestücke
výkovky pro medicinu Schmiedestücke für Medizine
výkovky v obvyklém provedení Normalschmiedestücke
výkovky v přesném provedení Genauschmiedestücke
výkovky vyrobené na bucharu Hammerschmiedestücke
výkovky vyrobené na vodorovném kovacím stroji Schmidegestücke hergestelt in Wagerecht-Stauchmaschine
výkovky z lehkých slitin Leichtmetallschmiedestücke
výkovky z nízkolegované oceli Schmiedestücke aus niedrig legiertem Stahl
výkovky z titanových slitin Schmiedestücke aus Titanlegierungen
výkovky z uhlíkové oceli Schmiedestücke aus Kohlenstoffstahl
výkovky z vysokolegované oceli Schmiedestücke aus hochlegiertem Stahl
výkovky ze slitin neželezných kovů Schmiedestücke aus NE-Metallen
výkovky ze spékaných kovů Sinterschmiedestücke
výkovky, ocelové Stahlschmiedestücke
výkovky, zápustkové Gesenkschmiedestücke
výkres výkovku Schmiedestückzeichnung
vyložení Ausladung
výměna nástrojů Werkzeugwechsel
výměník, tepelný Wärmetauscher
vypalování Ausbrennen
vypínač, bezpečnostní Schutzschalter
výpočet / řešení Berechnungslauf
výpočet metodou konečných prvků FEM-Berechnungen
výpočet nástrojů Werkzeugberechnung
konec vydutý Ende, gewölbtes
vyražeč klínů Keiltreiber
vyražeč, vyhazovač Auswerfer
výrba, kovárenská Schmideproduktion / Schmiedevertigung
výroba Produktion / Herstellung / Fertigung
výroba matic Mutterherstellung
výroba nástrojů Werkzeugbauen
výroba součástky bez kreslení výkresu intelligente Komponentenherstellung
výroba spékaných polotovarů Sinterkörperherstellung
výroba šroubů Schraubenherstellung
výroba v jedné operaci Fertigung, einstufige
výroba zápustek Gesenkherstellung
výroba, plně automatizovaná Erzeugung, follautomatische
výroba, proudová Fließfertigung / Fließarbeit
výroba, sériová Rheienfertigung / Serienfertigungt
výronek Grat
výronek, můstek Gratbahn
výronek, vnitřní Innergrat
vyrovnání zápustek do osy die Übereinstimmung Gesenken in die Achse
výsledky Ergebnisse
výsledky simulace Simulationsergebnise
vystřihování Spalten
výstřižek (výchozí polotovar) Spaltsück
vystřižení otvoru Durchscheren
výstupek pro upnutí Spannasse
vysvědčení výrobce Werkzeugnis
výška lisu pod podlahou / hloubka lisu pod podlahou Höhe unter Flur
výška nad podlahou Höhe ober Flur
výška zdvihu / velikost zdvihu / délka zdvihu Hublänge
výška, o kterou lze přestavit polohu beranu Hub, stellbar
výška, padací / zdvih (padacího bucharu) Fallhöhe
výška, pracovní (stolu nad podlahou) Arbeishöhe / Tischhöhe
výška, sevřená / sevření Höhe, geßschloßene / Einbauhöhe / Werkzeugseinbahöhe
výška, světlá / otevření Öfnung / Höhe, lichte
vyštipování (zápustky) Abplatzung des Werkzeug
výtěžnost / využití Ausbringen
vytváření sítě Netzung
využití / výtěžnost Ausbringen
využití materiálu Ausbringen / Werkstoffausnutzung
využití těla ingotu den Ingotkörper Verwendungsgrad?
vyzdívka, žáruvzdorná Ausmauerung / Auskleidung, feuerfeste
výzkum Forschung
výzkum, provozní Betriebsforschung
vzdálenost mezi elektrodou a nástrojem Arbeitspalt zwischen Elektrode und Werkstück
vzdálenost mezi sloupy Säulenabstand
vzduch, stlačený Druckluft

W

X

Y

Z

záběr Angrif
záběr ¾ šířky kovadla Angrif 3/4 der Recksattel
zabezpečení jakosti Qualitätsicherung
zahloubení (pro uchopení výkovku kleštěmi) / vybrání Ausschnit / Zangenzuführung
zakalení Schreckung
základ Fundament
základna, součástková Werkstückfamilie
zákon, Hookův Hook-Gesätz
zákovek Falte / Überlappung / Fall
zalomená hřídel Kurbelwelle
zamáčknutá ostřina eingeschmiedete Grat
zámek (ve výronkové drážce) Spere ( in Gratspere )
zámek, vedení (zápustky) Fangleiste / Gesenkführung
zaoblení hran Kantenrundung / Kantenabrundung
zaplnění tvaru Formfüllung
zaplnit dutinu Gravurausfüllung
zápustka Gesenk / Matrize
zápustka dělená (u vodorovného kovacího stroje) Gesenk, geteilet
zápustka lisu Pressgesenk
zápustka pro kování za studena Kaltschmiedegesenk
zápustka pro kování za tepla Warmschmiedegesenk
zápustka pro sdružené (vícekusové) výkovky Mehrfachgesenk
zápustka pro tváření za polotepla Halbwarmgesenk
zápustka se zámkem Gesenk mit Schloß
zápustka, dokovací Fertiggesenk
zápustka, kovací Schmiedegesenk
zápustka, litá Gesenk, gegossenes
zápustka, obnova Gesenkrenovierung
zápustka, pěchovací Stauchmatrize
zápustka, pevná (u vodorovného kovacího stroje) Matrize, feste / Klemmbacke, feste
zápustka, pohylivá (u vodorovného kovacího stroje) Matrize, bewegliche / Klemmbacke, bewegliche
zápustka, postupová / zápustka, vícedutinová Mehrstufengesenk
zápustka, předkovací Vorschmiedegesenk
zápustka, rozdělovací Gesenk, einteilen
zápustka, uzavřená Gesenk, geschlossenes
zápustka, vícedutinová / zápustka, postupová Mehrstufengesenk
zarážka Anschlag / Knagge
záření Strahlung
zařízení pro otáčení horního kovadla Obersatteldrehforrichtung
zařízení pro otáčení rozkovku Hubdrehetisch
zařízení pro rychlou výměnu kovadel Obersattel-Schnellwechselvorrichtung
zařízení pro tepelné zpracování Wärmebehandlungsanlage
zařízení pro výměnu kovadel Werkzeug-Verschiebetisch
zařízení, bezpečnostní Sicherheitseinrichtung / Schutzvorrichtung
zařízení, chladicí Kühlvorrichtung
zařízení, kalicí Abschreckanlage
zařízení, kopírovací Nachvorrichtung / Kopiervorrichtung
zařízení, mazací Schmiervorrichtung / Schmieranlage
zařízení, obracecí Wendeeinrichtung
zařízení, ohřívací Erwärmungsanlage, Wärmeanlage
zařízení, ochranná (strojů) Schutzvorrichtung
zařízení, ostřikovací Sprühvorrichtung / Sprühtechnologie
zařízení, otáčecí Dreheinrichtung
zařízení, podávací Beschickungeinrichtung
zařízení, polohovací Positiniereinrichtung
zařízení, přenášecí Übertragungseinrichtung / Transporteinrichtung
zařízení, přiváděcí Zuführeinrichtung
zařízení, sázecí Beschickungeinrichtung
zařízení, středící Zentrierebügel / Rundführungsbügel
zaseknutí beranu Festfahren / Festklemmen
zásoba plasticity Umvermögenvorrat
zásobník (výronkové drážky) Gratmuld / Grat rille / Magazin / Speicher
zásobník kovadel Sattelmagazin
zatížení Belastung
zatížení, mimostředné Belastung, excentische
zátok Material, eingeflossenes
zavalenina Stich
zavěšení Aufhängung
zažízení pro vytváření přídavné síly Vorrichtung, zusätzliche krafterzeugende
zbytek maziva Schmierstoffreste
zbytek po odstřižení výronku Rest nach dem Abgraten
zděř / objímka Schrumpfring / Matrizenfassung
zdvih Hub
zdvih (padacího bucharu) / výška, padací Fallhöhe
zdvih klikového mechanizmu Hub des Kurbelmechanismus
zdvih, pracovní Arbeitshub
zdvih vyhazovače Auswerfhub
zdvih, zpětný Rücklauf / Rückwärtshub
zepvnění, deformační Verfestung / Umformungsverfestung
zesilovač Verstärker
zesilovač, měřicí Meßverstärker
zeslabování stěny tažením Wandschwächung durch Ziehen
zhrubnutí zrna Kornvergröberung
zhutňování (prášková metalurgie) Pulverpressen / Verdichten
zjemnění zrna Kornfeinigung
zkoušení Prüfung
zkoušení magnetickou resonancí Magnetic-Resonance-Prüfung
zkoušení, magnetoskopické Magnetpulverprüfung / Prüfung, magnetische
zkoušení, mechanické Prüfung, mechanische
zkoušení, nedestruktivní Prüfung, zerstörungsfreie
zkouška Prüfung
zkouška krutem Torsionversuch
zkouška ohybem Biegeversuch
zkouška, kovací Schmiedeprobe
zkouška pěchováním Stauchversuch
zkouška praskavým lakem Reißlackverfahren
zkouška prokalitelnosti / zkouška Jominyho Härtbarketprüfung
zkouška rázová / zkouška vrubové houževnatosti Kerbslagversuch
zkouška tahem Zugversuch
zkouška tlakem Druckversuch
zkouška tvrdosti Hardprüfung
zkouška ultrazvukem Ultraschallprüfung
zkouška vrubové houževnatosti / zkouška rázová Kerbslagversuch
zkouška, kapilární Farbstoffpenetrationstest / Kapillarprozess
zkouška, klínová Keilprobe
zkouška, kovací Schmiedeprobe
zkouška, prstencová tlaková Ringstauchprobe
zkouška, rentgenová Röntgenstrahlungsprüfung
zkouška, statická (malou rychlostí) Statikprobe
zkouška, tlaková Druckprobe
zkouška, ultrazvuková Ultraschallprüfung
zkouška, vrubová Kerbschlagprüfung
zkrucování / nakrucování Verdrehen
zlomení / lom Bruch / Bruchung
změkčení Entfestigung
změna struktury Gefügeänderung
značení (číslem výkovku) Markierung
značení (nasekávání před osazováním) Einkerben
znázornění styčných míst Kontaktdarstellung
zokujení Abbrand
zóna sloupcových krystalů Stengekristall-Zone
zóna, globulitická Randzone, feinglobulare
zóna, ohřívací Heizzone
zóna, vyrovnávací Zone, ausgleche
zotavení Erholung
zotavení, dynamické Erholung, dynamische
zotavení, statické Erholung, statistische
zpevnění povrchu Oberflächenverfestigung
zpevnění, deformační Kaltverfestigung / Verfestigung
zploštění Abflachung
zpoždění Zeitverzuch
zpracování Bearbeitung / Verarbeitung
zpracování výsledků Auswertung der Ergebnisse
zpracování výsledků výpočtu Auswertung des Ergebnisse
zpracování za studena Kaltbearbeitung
zpracování, izotermické (na bainit) Zwischenstufenvergüten
zpracování, povrchové Oberflächenbehandlung
zpracování, tepelné Wärmebehandlung / Wärmebehandlungsverfahren
zpracování, termomechanické / TMZ Bearbeitung, themomechanische / Austenitformhärten
zrno, hrubé Grobkorn
zrno, jemné Feinkorn
zrno, rekrystalizované Körner, rekristallisierte
ztenčovat verdühnen / dünenmachen
ztráta okujemi / ztráta zokujením Verlust durch Zunder
ztráta stability (při překročení H/D při pěchování) Stabilitätsverlust,w(enn H / D beim Stauchen überschritten wird)
ztráta zokujením / ztráta okujemi Verlust durch Zunder
ztráty, tepelné Wärmeverluste
zušlechťování Vergüten
zúžení Einschnürung
zvedací a otočný stůl der Hebe- und Drehtisch
zvrásnění (vada) Falte
zvyšování teploty (při najíždění na teplotu) Temperatur, steigende

Ž

žár Glut, Hitze
žár, červený Rotglut
žár, kovářský Schmiedehitze
žáruvzdornost Warmfestigkeit
žíhání Glühen
žíhání k odstranění vnitřního pnutí / žíhání na snížení pnutí Spannungsfreiglühen
žíhání na měkko Weichglühen
žíhání na snížení pnutí / žíhání k odstranění vnitřního pnutí Spannungsfreiglühen
žíhání v ochranné atmosféře Schutzgasglühen
žíhání v zásypu Kastenglühen
žíhání, austenitizační Austenitisierungsglühen / Austenitisierung
žíhání, difusní Difusionglühung
žíhání, homogenizační Ausgleichsglühen / Diffusionsglühen
žíhání, izotermické Glühen, isothermisches
žíhání, lesklé Blankglühen
žíhání, normalizační Normalisieren / Normalglühen / Feinglühen
žíhání, rekrystalizační Rekristallisationsglühen
žíhání, rozpouštěcí Lösungsglühen
životnost nářadí / životnost zápustky Gesenkstandmenge
životnost zápustky / životnost nářadí Gesenkstandmenge
žlab, skluzný / skluz Förderrutsche / Abfuhrrutsche
žlábek Nut / Rille