Novinky

Setkání ředitelů a zástupců jednotlivých členů Technologické Platformy a SKČR

Datum: 5. 11. 2014

Ve dnech 5. a 6. 11. uspořádal SKČR setkání ředitelů a zástupců jednotlivých členů Svazu v Hotelu Kaskáda v Jinačovicích. V pracovní části proběhl workshop věnovaný tématu Motivace zaměstnanců a možnostem jeho zvýšení (fy HM PARTNERS) a dále následovaly informace z EUROFORGE a výměna informací jednotlivých členů SKČR. Paralelně proběhlo setkání odborníků na téma Tribotechnika v kovárnách (fy […]