Novinky

O svazu

Datum: 25. 2. 2015

SVAZ KOVÁREN ČR z. s. (SKČR) sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření kovů za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru. Členy spojuje společný zájem na výrobě a prodeji výkovků z oceli a neželezných kovů. Sdružení bylo založeno v roce 1990 jako Svaz kováren ČSFR. Po […]