Novinky

Časopis Kovárenství

Datum: 25. 2. 2015

Odkaz na webové stránky časopisu kovárenství: www.kovarenstvi.cz Kovárenství ISSN 1213-9289 Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR vydává © SVAZ KOVÁREN ČR z. s. Technologická 372/2 708 00 Ostrava-Pustkovec Časopis vychází od roku 1991